Verdensmål på vej til en bæredygtig praksis i ROFI


Logoet for FNs 17 verdensmål har erstattet o-et i Danhostel Ringkøbing. Det er et vigtigt signal om at gøre pæne ord på papir til praktisk virkelighed i dagligdagen

Folk, der har deres vante gang i ROFI-Centret, har måske bemærket, at o-et i Danhostel Ringkøbings navnetræk på facaden har ændret form. Logoet for FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling har erstattet det traditionelle o. Det er der en bæredygtig forklaring på:

Handlingsplan i Danhostel

ROFI-Centrets vandrerhjem er med i Danhostel-kæden, der har 63 hostels i hele Danmark som medlemmer. Danhostel, der tilsammen har ca. 1 mio. overnatninger om året, har i år vedtaget et manifest og en handlingsplan for, hvordan kædens medlemmer skal gøre FNs Verdensmål håndgribelige og indarbejde dem i den daglige drift.

- Ændringen af bogstavet o i Danhostel Ringkøbings navnetræk på facaden ud mod parkeringspladsen foran ROFI-Centret er et tydeligt signal til vores mange gæster, brugere, leverandører og lokalområdet generelt om, at vi i de kommende år vil arbejde målrettet med at gøre verdensmålene for en bæredygtig udvikling til praktisk virkelighed. Ikke kun i driften af vores vandrerhjem, men i dagligdagen i hele ROFI-Centret, siger leder af ROFI-Centret, Per Lange Andersen.

Konkrete ideer og initiativer

Men hvad kan ROFI gøre for, at de pæne ord på papir om en bæredygtig udvikling kan omsættes til handling hver dag i ROFI-Centret? Per Lange Andersen nævner bl.a. følgende eksempler:

* Vi er i gang med at fjerne alt engangsemballage i plastik, bl.a. plastikkrus, fra vores borde og serveringssteder. Fremover køber vi ikke den slags emballage. I f.eks. vores fitnesscenter kan brugerne nyde kaffe gratis. Den drikker de nu i keramikkrus og ikke som tidligere plastikkrus.

* Fremover indkøber vi kun genbrugspapir til køkkenruller og toiletpapir.

* Vi er i de senere år nået langt med at optimere vores energiforbrug, så vi bruger mindre varme, el og vand. Vi er for øjeblikket i gang med at planlægge en yderligere energirenovering i ROFI-Centret og vandrerhjemmet.

* Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi yderligere kan reducere madspild og affald fra vores køkken.

* Vi er med i indkøbsforeningen Samhandel, hvor vi får større bonus, hvis vi køber varer hjem i større partier, så der bliver færre lastvognstransporter på vejene. Og vi køber i videst muligt omfang lokale råvarer.

* Vi kigger på, om vi i endnu højere grad kan undgå kemikalier til ukrudtsbekæmpelse på vores udendørs arealer.

* Vi har indkøbt cykler, som gæsterne på vores vandrerhjem frit kan bruge, så de ikke behøver at tage bilen, hvis de skal ind i centrum af Ringkøbing.

* Vi arbejder på at blive ramme om mange lejrskoler, når det nye oplevelsescenter Naturkraft ved Ringkøbing er i drift fra sommeren 2020. Her vil vi medvirke til at skabe samspil, så eleverne også i deres ophold hos os oplever sammenhæng mellem klima, natur, miljø - og daglig praksis.

- Det er blot nogle eksempler på ideer og initiativer, som vi har gang i. I og for sig er det ikke så svært at gennemføre ting og sager, der kan gavne miljø og klima - uden at koster en masse penge - hvis vi blot holder fokus på, at det er det, vi vil. Vi 63 medlemmer af Danhostel kæden sparrer meget med hinanden om alt muligt, der har med drift af vandrerhjem at gøre. Det betyder, at gode ideer til bl.a. at leve op til FNs verdensmål hurtigt kan spredes og integreres over hele landet. Vi vil ”stjæle” gode ideer fra dette samarbejde og gode initiativer alle andre steder fra, siger Per Lange Andersen.

Et parameter for image

Han understreger, at vi alle har et ansvar for at leve op til verdensmålene for en bæredygtig udvikling.

- Der er ingen tvivl om, at FNs 17 verdensmål inden for alle brancher fremover også bliver et meget vigtigt parameter for virksomheders og institutioners image og overlevelse. Så også i den sammenhæng giver det megen mening for os at gøre pæne ord på papir til virkelighed i dagligdagen, siger Per Lange Andersen.

 

  Logoet for FNs verdensmål har erstattet o-et i Danhostel Ringkøbings navnetræk på vandrerhjemmets facade.