Bestyrelse

Formand

Kim Grøn Hansen
Tlf.: 5196 1650
E-mail: kfh9000@hotmail.com

Næstformand

Thomas Schrøder Andersen
Tlf.: 6163 0771
E-mail: thomas@schrodervanting.dk

Sekretær

Rita Christiansen
Tlf.: 2223 2166
E-mail: r_christiansen@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jan Thorsted
Tlf.: 2395 3836
E-mail: sport@jan-thorsted.dk

Henrik Lohse
Tlf.: 2422 0100
E-mail: lohse.henrik373@gmail.com

Centerudvalg

Formand: Kim Grøn Hansen
Medlem : Ragna Knudsen
Medlem : Tage Carlsen
Medlem : Ole Sig
Centerleder: Per Andersen