ROFI blev Årets Forening i
Dansk Firmaidrætsforbund

 

ROFI er blevet kåret til Årets Forening 2019 i Dansk Firmaidrætsforbund. Det skete på firmaidrættens formandsmøde i Fredericia.

Med titlen fulgte skulpturen ”Ejgon Bertelsens Mindepokal” og en gavecheck på 8.000 kr.

Motivationen som lå til grund for kåringen, ses nedenfor.

 

Årets forening 2019 – ROFI

Årets forening er en forening, som i flere år har vist, at de ”tør” og som går forrest, når det handler om at ville forandring.

Gennem de seneste 10 år har bestyrelsen i samarbejde med foreningens frivillige, centerledelsen og interesserede medlemmer vist vejen for, hvordan et traditionelt idrætscenter med firmaidræt som ”kerneværdi” skal udvikles for at holde på medlemmerne samt sikre, at der kommer nye med ind i foreningen eller som bruger centeret alene for motion, samvær og gode oplevelser.

Et centralt område i centeret, som tidligere havde været centerets ”hjerte”, blev bygget om til et fitnesscenter – og det var en stor beslutning.

Bestyrelsen har sikret, at der i foreningens vedtægter indgår en paragraf, der sikret, at alle udvalgsmedlemmer, bestyrelse og centerledelse mødes 2 gange årligt med formål at udvikle og drøfte foreningens aktiviteter og organisering.

Derfor er det en del af foreningskulturen at snakke om udvikling og motivation, at finde nye veje og at skabe et bedre sammenhold på tværs af idrætterne i foreningen.

Foreningen har også overtaget driften af den lokale svømmehal – processen op til overdragelsen var en hård og lang lokal proces, som ikke altid med positiv tilgang blev omtalt i lokalpressen.

Men med den rette indstilling og positive tilgang fik foreningen hurtigt alle aktiviteter i gang igen, fik uddannet kvalificeret personale og bragte samtidig muligheder for at Firmaidrætten nu også kunne tilbyde flere aktiviteter i vandet.

En udvikling, der i løbet af året tog til, således anlægget i dag er en veletableret del af foreningen.

Foreningen har også haft seje succeser, som er værd at fremhæve:

  • Foreningen var især gennem deres Fitnesscenter særdeles aktive på Arbejdspladsernes Motionsdag 2018. Der blev i den forbindelse skabt god energi og kollegamotion på flere arbejdspladser i byen.

 

  • Foreningen er ikke bleg for at tage fat i nye aktiviteter indenfor både motion- og fitnesstilbud (Abs n´body attack, Fit til ski, Foamroller, Pickle Ball, Udendørs TRX og nye hold i svømmehallen)

 

  • Foreningen tøvede ikke med at gå i dialog med naboforeningen, som i 2016/2017 blev sammenlagt, hvorfor foreningen nu dækker alle firmaidrætsaktiviteter i kommunen og som på bedste vis i de seneste 2 år har bestræbt sig på at Firmaidrætten ikke kun dækker hjemstedsbyen, men så vidt muligt bredes til de andre byområder i kommunen.

Foreningen vil gå forrest, vil være med i nye tiltag, vil have mange events og stævner samt har en bestyrelse og ikke mindst en formand – eller skulle jeg måske sige forkvinde - som ynder at se muligheder frem for begrænsninger.

Og 2018 har været en ganske særligt år for foreningen, netop fordi foreningen trods udfordringer har fået skabt positive relationer og samtidig har set det vigtige i at skabe gode aktiviteter på arbejdspladserne og i deres egen foreningsejede idrætscenter.

Det er en forening, som sætter sit præg på, at virksomhederne i byen er aktive, at kommunen ikke kan og vil se uden om foreningen, som en vigtig samarbejdspartner samt at medlemmer og motionsglade voksne søger foreningen, der skaber glæde, fælleskab og god motion i en ellers typisk travl hverdag.

Og skulle nogen være i tvivl, så handler det hele om Ringkøbing og Omegns Firma Idræt – i daglig tale kaldet ROFI.

 Tillykke.