Thomas S. Andersen med i ledelsen af Dansk Firmaidræt


Næstformanden i ROFI blev på repræsentantskabsmødet i Dansk Firmaidræt valgt ind i bestyrelsen for firmaidrætten på landsplan med det højeste stemmetal

Thomas S. Andersen, der er næstformand i ROFIs bestyrelse, blev på repræsentantskabsmødet i Dansk Firmaidræt i weekenden den 18.-19. november valgt ind i bestyrelsen for firmaidrætten, der tæller 358.000 medlemmer i ca. 80 lokalforeninger på landsplan. Med 106 stemmer blev Thomas på mødet topscorer i stemmetal blandt dem, der stillede op til bestyrelsen i Dansk Firmaidræt.

Bestyrelsen for Dansk Firmaidræt består af syv medlemmer. Fem af dem vælges på repræsentantskabsmødet, mens de to øvrige pladser tilbydes en organisation, der repræsenterer henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside.

Det er ikke nyt for Thomas Andersen at arbejde for firmaidrætten på landsplan. I de senere år har han i Dansk Firmaidræt været med i et underudvalg, der havde ansvaret for organisering af firmaidrættens mange aktiviteter i et bredt perspektiv. Det var den direkte baggrund for, at han på repræsentantskabsmødet stillede op til og altså blev valgt med overbevisende stemmetal til bestyrelsen.

Med til at udvikle
ny strategiplan

- Under overskriften ”Strategi 2027 – aktive arbejdsliv fra praktik til pension” blev der på repræsentantskabsmødet vedtaget en ny 4-årig strategiplan for Dansk Firmaidræt. Den har jeg været med til at udforme via mit arbejde i firmaidrættens hidtidige underudvalg, firmaidrætsudvalget. Det har været et meget spændende arbejde. Nu vil jeg gerne være med til at føre strategiplanen ud i livet og få den til at virke ude i firmaidrættens mange lokalforeninger. Det var min primære motivation til at stille op til valget til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Og jeg er meget overvældet og glad for den opbakning, jeg har fået, både bredt fra firmaidrætsfolk på landsplan og hele vejen igennem lokalt fra bl.a. bestyrelsen i ROFI, siger Thomas S. Andersen.

Med valget til bestyrelsen i Dansk Firmaidræt fortsætter Thomas også i de spor, som ROFI-folk før ham har lagt i ledelsen og udviklingen af firmaidrætten på landsplan. ROFIs første formand gennem 40 år, Tage Carlsen, var i 22 år fra 1979 til 2001 også formand for Dansk Firmaidræt. Hans efterfølger på formandsposten i ROFI, Ragna Knudsen, var fra 2003 til 2019 med i bestyrelsen for Dansk Firmaidræt og som næstformand her fra 2007 til 2019.

”Hjerteblodet” er
stadig ROFI

- Vi har i ROFI været vant til at være repræsenteret på det niveau i firmaidrætten. Det har til fælles bedste på mange måder været en stor fordel for ROFI, at vi har kunnet bidrage til at udvikle firmaidrætten lokalt og på landsplan. Den tradition vil jeg gerne være med til at bygge videre på. Mit ”hjerteblod” er stadig aktiviteterne i ROFI. Derfor fortsætter jeg som næstformand i ROFIs bestyrelse, men jeg brænder også for at være med til at skabe strategisk udvikling og have indflydelse i større sammenhænge. I mit engagement i firmaidrætten er posterne i Dansk Firmaidræts bestyrelse og som næstformand i ROFIs bestyrelse en god kombination, som jeg gerne vil lægge mange kræfter i, siger Thomas Andersen.

Thomas, der er 51 år, arbejder til daglig som marketingkoordinator i vikarbureauet JKS i Ringkøbing. Han er gift med Hanne, der er vuggestuepædagog. De har tvillingerne Sara og Simon på 12 år. Familien bor på Finlandsgade i Ringkøbing.

 

  På dette billede fra Dansk Firmaidræts repræsentantskabsmøde ses det nyvalgte bestyrelsesmedlem Thomas S. Andersen fra Ringkøbing som nr. 2 fra højre. De øvrige medlemmer i bestyrelsen på billedet er fra venstre Jeanette Thornberg, Pernille Aude (næstformand), Peder Bisgaard (formand) og Claus Schou. 
Thomas S. Andersen er lokalt næstformand i ROFIs bestyrelse, hvor han bl.a. er tovholder på ROFIs seneste succes – ROFI Walkathon. Det blev for andet år i træk afviklet i oktober i år i Naturens Rige, hvor man går en helmaraton eller en halvmaraton. Billedet er ved Gl. Sogn Kirke.