Skidt blev til godt i ROFIs skydekælder


Efter næsten tre måneders lukning på grund af store vandskader i forbindelse med et sprunget hovedvandrør kan der nu atter skydes i skydekælderen under ROFI-Centret

”Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Siger man.

Ordsproget passer godt på situationen i de seneste måneder i skydekælderen under ROFI-Centret. Skidt, fordi der siden i midten af oktober 2022 ikke har været mulighed for skydning på grund af en stor vandskade, forårsaget af et sprunget hovedvandrør. Godt, fordi skydekælderen nu efter en omfattende renovering er genåbnet i nye og indbydende rammer.

- Hovedvandrøret sprang i to omgange og gav vandskader i store dele af kælderen. Efterfølgende måtte vi affugte i en lang periode. Men nu er der lavet nye gulve med nye gulvtæpper i hele skydekælderen, delvist ny vægbeklædning, og der er frisket op med ny maling. Nu fremstår lokalerne i nye og indbydende rammer og også med et bedre indeklima end tidligere. I øvrigt har vi i samme ombæring også udskiftet hovedvandrøret i hele ROFI-Centret, så vi fremtidssikrer, at der ikke sker en gentagelse af de ødelæggende vandskader. De gamle hovedvandrør er tilbage fra starten af 1990-erne, da ROFI-Centret blev bygget, siger lederen af ROFI-Centret, Per Lange Andersen.

Tirsdag og onsdag aftener

Genåbningen af skydekælderen betyder, at ROFI Skydning nu har genstartet den afbrudte sæson. Hver tirsdag aften kl. 19.00-21.30 er der skydning med riffel og pistol for voksne, og hver onsdag aften kl. 18.00-20.00 er der åbent for riffelskydning for børn og unge. Sæsonen strækker sig frem til slutningen af marts.

- Det er naturligvis træls, at vi har været nødsaget til at afbryde en stor del af vores sæson, men vi er meget glade for, at vi nu kan komme i gang igen i fine rammer. Vi håber, at vi får en god afslutning på sæsonen for både vores hidtidige medlemmer og nye medlemmer. Vi har fået meget positiv respons på, at vi nu kan komme i gang igen i de renoverede lokaler, siger formanden for ROFIs skydeudvalg, Jan Thorsted.

Ved genåbningen af skydekælderen for voksenskydning tirsdag aften den 3. januar var der flere nye ansigter. Bl.a. Merete og Jacob Andersen, der bor i Heager. Hun arbejder som lokomotivfører, og han kører mælk for Arla.

- Som barn skød jeg meget i Ulfborg. I aften er første gang, at jeg skyder her i ROFI, hvor der er fine lokaler. Min kone og jeg vil prøve at gøre skydning til en fritidsaktivitet, som vi kan være fælles om, fortalte Jacob Andersen, før han afgav sine første skud denne aften.

Ud over de ugentlige skydninger for børn, unge og voksne er der også mulighed for at leje skydekælderen til arrangementer af forskellig art, men altid under kyndig vejledning af folk fra ROFIs skydeudvalg. I årets løb er der mange f.eks. foreninger og grupper, der på den måde ønsker nogle hyggelige timer sammen om skydning.

 

  Der er i forbindelse med renoveringen efter vandskaderne kommet nye gulvtæpper i skydekælderen, og væggene er frisket op. Det ses bl.a. her på standpladserne til skydningen. 
Formanden for ROFIs skydeudvalg, Jan Thorsted, sammen med et af de trofaste skydemedlemmer, Ole Asstrup Madsen, der er en dygtig pistolskytte. - Det er dejligt at komme i gang igen, understreger Jan og Ole.  
  Da skydekælderen genåbnede for voksenskydning tirsdag den 3. januar, mødte Jacob Andersen fra Heager op. Det var hans første skydning i ROFI. Han og hans kone, Merete, har planer om at gøre skydning til en fast del af deres fritidsaktiviteter.