”Det gik fantastisk”


”Det gik fantastisk”

Så kort, enkelt og klart kunne ROFIs formand, Ragna Knudsen, og næstformand, Thomas S. Andersen, karakterisere forløbet af ROFI Walkathon lørdag den 8. oktober.

- Vi har hele dagen fået mange tilkendegivelser fra deltagere om, at det hele vejen igennem var et fortrinligt arrangement, at det var let at finde rundt på ruterne, og at de fik en stor naturoplevelse undervejs, hvor de bl.a. mødte nogle af de største ”hot spots” i Naturens Rige. Vejret kunne have været bedre, men det er et vilkår på denne tid af året, og bygevejret tog deltagerne med godt humør. Arrangementet har generelt givet os endnu mere blod på tanden til også at arrangere ROFI Walkathon i 2023. Det bliver lørdag den 7. oktober, understreger Ragna Knudsen og Thomas S. Andersen.

De har mange roser til den store indsats, som mange frivillige lagde i både planlægningen og afviklingen af ROFI Walkathon, og til de mange virksomheder og forretninger, der sponsorerede præmier til arrangementet. Og til deltagerne, fordi de mødte op i så stort tal.

- Vi har hele vejen rundt mødt en fantastisk opbakning. Mange tak for, lyder det fra Ragna Knudsen og Thomas S. Andersen.

 

  Næstformand i ROFIs bestyrelse, Thomas S. Andersen, var tovholder på planlægningen af ROFI Walkathon. Men på selve dagen kunne han også øse suppe op. 
Der var bygevejr over ROFI Walkathon, men det tog deltagerne med godt humør. Her er en flok på vej over Vonå Engbro til læ, vand og frugt i Madpakkehuset.  
  Anne Kathrine Nielsen (tv) og Karoline Hornshøj fra Brand og Redning Midt Vest var klar med førstehjælp ved rutens hoveddepot ved Gl. Sogn Kirke. Der blev dog i løbet af dagen heldigvis kun behov for at reparere nogle gå-vabler.
42 km eller 21 km. Det var det, ROFI Walkathon drejede sig om - plus det gode humør og den flotte natur i Naturens Rige.