ROFI-Centret er ramme om mange valg


Glimt fra kommunal- og regionsrådsvalget i ROFI-Centret den 16. november

Her kan man vælge at blive testet for corona. Her har man også kunnet vælge at blive vaccineret mod Covid 19. Og tirsdag den 16. november kunne vælgere i Ringkøbing by vælge at afgive deres stemme til kommunal- og regionsrådsvalget netop her.

Jo, ROFI-Centret har i det seneste halvandet år været omdrejningspunkt for en del store valg – ud over, at man naturligvis til stadighed bl. a. kan vælge at dyrke motion og afvikle sine arrangementer her. Mange tusinde er i perioden blevet testet for og vaccineret mod corona ved og i centret, og på valgdagen den 16. november var der over 5.400, der satte deres kryds i centret.

ROFI-Centret er det største afstemningssted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selve afstemningen foregik i centrets hal 2, der også var ramme om optællingen af de mange stemmer. På valgaftenen var der valgcafé i Green Sports Arena (hal 1) i centret, hvor vælgere og kandidater mødtes på kryds og tværs for at følge og drøfte de resultater, der i aftenens løb kom ind fra kommunens mange valgsteder og afslutningsvis det samlede resultat af valget. Og det var også i lokaler i ROFI-Centret, at partierne langt hen på de små timer forhandlede om konstitueringen og fordelingen af poster i kommunens nye byråd.

Her er i billeder og tekst nogle glimt med vælgere, kandidater og valgstyrere fra den spændende valgdag og valgaften i ROFI-Centret:

 

  Hanne Katballe afgiver sin stemme ved alle valg, for som hun siger:  ”Vi skal have de rigtige mennesker ind. Og hvis valget ikke går, som du ønsker, har du efter min mening ikke ret til at brokke dig i de næste 4 år, hvis du ikke har forsøgt at gøre din indflydelse gældende med din stemme”. På billedet afleverer Hanne Katballe en af sine to stemmesedler i stemmeurnen, mens Peter Johannsen, der var en af de valgtilforordnede i ROFI-Centret, ser til. 
To af de mange, der var udpeget som valgtilforordnede til den praktiske afvikling af valget i ROFI-Centret. Det er Charlotte Coels (th), der er ansat i kommunens politisk administrative afdeling, og Marianne Kipker, der var kandidat for Venstre til kommunevalget.  
  Gitte Kjeldsen var formand for valgbestyrelsen i ROFI-Centret.
Tre kandidater på valgdagen - skulder ved skulder, selv om de tilhører tre forskellige partier. Fra venstre Jens Erik Damgaard, Kristendemokraterne, John. G. Christensen, Socialdemokratiet, og Thomas Rahbek Sloth, Venstre.  
  Der var massiv mediedækning af valgaftenen i ROFI-Centret. Bl.a. havde DR1 hovedkvarter i centret for dækningen af valget i 10 midt- og vestjyske kommuner. Når netop Ringkøbing var valgt, skyldtes det det drama, der udspillede sig i forbindelse med konstitueringen for 4 år siden. På billedet ses studievært Nina Munch-Perrin og resultatvært fra DR P4, Rasmus Gade Østergaard, før der blev sendt live fra ROFI-Centret. DR1 havde i alt 28 medarbejdere med til dækningen af valget i og fra ROFI-Centret. 
Vælgerne var gode til at spritte af ved valget i ROFI-Centret for at forebygge smitte med corona.  
  Tre unge, der i ROFI-Centret for første gang stemte ved et politisk valg. Fra venstre Mikkel Rosenlund, 19 år, Thomas Lange, 20 år, og Tobias Byskov, 20 år.
En af de valgtilforordnede, Niels Kornberg, der er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune, parat til at tælle afgivne stemmer op, efter at valghandlingen var afsluttet kl. 20.  
  Tre af kandidaterne ved kommunalvalget interviewes i valgcafeen af kommunens kulturchef, Per Høgh (th). 
Kristendemokraternes Kristian Andersen i snak i valgcaféen.  
  Marie Kamp From, Stadil, der opstillede for første gang til kommunalvalget – og blev valgt for Venstre.
Mange søgte til valgcafeen i ROFI-Centret på valgaftenen for på tæt hold at følge resultaterne af valget og for at hygge sig.  
  Duoen ”Sanglærken og Sebastian” leverede den musikalske underholdning i valgcafeen. 
Niels Rasmussen fra SF er en af veteranerne i byrådspolitik. Han blev også valgt til byrådet i de næste 4 år.  
  Viceborgmester Søren Elbæk (tv) og borgmester Hans Østergaard studerer valgresultater i valgcafeen i ROFI-Centret.