Nu er ROFI-Centret også ramme om vaccinationer


Region Midtjylland bruger ROFI-Centret som midlertidigt center for vaccinationer mod Covid 19

ROFI-Centret spiller en central rolle i bekæmpelsen af Covid 19 epidemien i Ringkøbing-Skjern Kommune. Siden lige før jul i 2020 har en del af centrets parkeringsplads huset et testcenter for de såkaldte PCR-test (de test, hvor der på forhånd skal bestilles tid på nettet). Nu er ROFI-Centret også blevet et af Region Midtjyllands midlertidige vaccinationscentre.

Mandag den 8. februar blev centret for første gang taget i brug til vaccinationer mod Covid 19. Da fik 70 personer fra gruppen af hjemmeboende ældre over 65 år, og som modtager praktisk hjælp og pleje, deres anden vaccination. Det foregik i ROFI-Centrets anneks.

Fredag den 12. februar og mandag den 15. februar skal i alt ca. 800 vaccineres. De er fra gruppen af ældre fra 85 år og derover, som skal have deres første stik. Af plads hensyn skal centrets hal 2 være ramme om disse vaccinationer.

ROFI-Centret er valgt som midlertidigt vaccinationscenter for at spare ældre mennesker fra Ringkøbing-Skjern Kommune for en længere køretur til de centrale centre i Herning og Holstebro.

- Foreløbig har Region Midtjylland bestilt ROFI-Centret til vaccinationer de ovennævnte datoer. Om der også fremover skal foretages vaccinationer her, ved vi ikke endnu. Men under alle omstændigheder er det dejligt, at vi kan stille plads og rum til rådighed for bekæmpelse af Covid 19, når vi på grund af restriktioner i kølvandet på coronaen må holde centret lukket for andre aktiviteter, siger leder af ROFI-Centret, Per Lange Andersen.

 

  Nu er ROFI-Centret også midlertidigt vaccinationscenter. 
Hver dag er der mange, der får foretaget de såkaldte PCR-tests i den pavillon, som Region Midtjylland har stillet op til formålet på en del af ROFI-Centrets parkeringsplads. PCR-tests er de test, hvor man skal bestille tid på nettet, og hvor testningen foregår ved, at man får taget prøver i svælget.