Månedens Profil September: Jørn Møller Sørensen


Obersten er Aktiv Senior

I sin lange karriere som leder i Hjemmeværnet har Jørn Møller Sørensen været vant til, at han skulle være i en god fysisk form. Derfor har det været ganske naturligt for den nu 66-årige oberst i værnet at fortsætte med at holde fysikken på et rimeligt højt niveau. I Aktive Senior i ROFI-Centret har han fundet den alsidighed af tilbud, som tilfredsstiller hans ønsker.

I Aktive Seniorer, der er et tilbud til alle i alderen 60+ hver onsdag formiddag i efterårs- og vintersæsonen, er tilbuddene så mange og så alsidige, at der er noget for alle. Her er Jørn både aktiv deltager i de fysiske aktiviteter og giver en hjælpende hånd med i den praktiske afvikling af det ugentlige arrangement.

Jørn er limfjordsdreng fra Løgstør. Han blev oprindelig uddannet som bankmand i Andelsbanken. Men værnepligten ved Ingeniørtropperne i Randers, hvor han sluttede som løjtnant af reserven, satte så dybe spor i ham, at han efter en kort tilbagevenden valgte bankverdenen fra til fordel for en militær karriere. Den startede ved Hjemmeværnet i Esbjerg i 1976 og sluttede med pensionering som oberst i værnet i 2013.

I de næsten 40 år som leder i Hjemmeværnet kan Jørn tælle op, at han haft 16 forskellige tjenestestillinger 11 forskellige steder i landet og med skiftende bopæl i henholdsvis Randers, Esbjerg, Nymindegab, København, Haderslev og Ringkøbing. Nuværende bopæl på Færøgade i Ringkøbing har han og hustruen Alice haft siden 1994. Jørn overtog det år posten som Chef for Hjemmeværnsdistrikt 26 Ringkøbing efter Carl Grønbjerg.

I 1999 blev Ringkøbing distriktet nedlagt og lagt sammen til Hjemmeværnsdistrikt 27 Herning med Jørn som chef. Frem til pensioneringen i 2013 var han kort fortalt bl.a. Chef for Hjemmeværnsskolen i Nymindegab og Totalforsvarsregion Midtjylland, samt Garnisonskommandant i Skive. Det hører også med som en væsentlig del af hans karriere, at han i en årrække som Forsvarets skydebaneinspektør havde det øverste ansvar for tilsynet med sikkerheden på alle danske skydebaner og - terræner, herunder i øvrigt også skydekælderen under ROFI-Centret. I dag er Jørn som pensionist frivillig menig i det lokale hjemmeværnskompagni, hvor han bl.a. er ”ceremonimester” for kompagniets sociale arrangementer.

Den folkelige forankring
i Hjemmeværnet

Jørn Møller Sørensen sætter gerne ord på, hvorfor han valgte en militær karriere, og hvorfor Hjemmeværnet har spillet så stor en rolle i hans liv og været med til at forme ham som menneske.

- Forsvaret har betydet rigtig meget for mig og min familie - i særlig grad med udgangspunkt i, at min far under besættelsen var aktiv i modstandsbevægelsen, blev taget af tyskerne og sad i Kong Hans Gades Arrest i Aalborg. Det har altid ligget dybt i mig, så der var ingen tvivl om, at jeg ville aftjene min værnepligt. At det så var Hjemmeværnet, der blev min karriere, skyldtes især, at funktionen som løjtnant af reserven ikke automatisk gav grundlag for en fast ansættelse i Forsvaret.

Efter min mening er det frivillige forsvar, som Hjemmeværnet er eksponent og garant for, en genial konstruktion. Det er vigtigt for et demokratisk samfund, at vores forsvar og forsvarsvilje er folkeligt forankret og også bygger på frivillige kræfter. I takt med den almindelige tendens i samfundet, at alt skal professionaliseres, har Hjemmeværnet i en årrække haft det lidt svært i både politikernes og befolkningens bevidsthed. En tendens, som ikke alene har ramt Hjemmeværnet, men også store dele af det frivillige ”Forenings Danmark”. Dog synes tendensen på politisk plan at være vendt. Man har indset, hvilke værdier det frivillige arbejde tilfører samfundet. Jeg er helt sikker på, at Hjemmeværnet og det frivillige og folkeligt forankrede forsvar stadig har en væsentlig rolle at spille, understreger Jørn.

Sjovt og nødvendigt
i Aktive Senior

Jørn har været med i Aktive Seniorer i ROFI siden starten for tre sæsoner siden. Hver onsdag formiddag kan deltagerne dyrke en lang række aktiviteter i centret. Ud over selv at være fysisk aktiv hjælper Jørn bl.a. med medlemsregistrering og kontingentopkrævning. Tillige er han instruktør for dem, der vil dyrke spinning.

- Det, der især driver mig i Aktive Seniorer, er, at det indeholder mange muligheder for at dyrke det, der er sjovt, men også ”tvinger” mig til at deltage i det, som jeg anser for nødvendigt. Det er nemlig sådan med mænd, at de gerne vil dyrke sport og aktiviteter, der handler om kondition og styrke, men de gider ikke at lave gymnastik, selv om det i vores alder faktisk er det vigtigste. Det er gennem gymnastikken, at vi bevarer vores smidighed og dermed vores balanceevne. Derfor starter vi altid programmet i Aktive Seniorer med opvarmningsgymnastik. Det anser jeg for det vigtigste og nødvendige, men ikke det sjoveste, siger Jørn med et smil.

Og tilføjer: - Det sociale samvær i Aktive Seniorer spiller en meget afgørende rolle. Folk, der har de samme interesser og er nogenlunde jævnaldrende, kommunikerer som regel godt med hinanden. Det er Aktive Seniorer også garant for, samtidig med at der ikke stilles særlige fysiske krav. Det er for alle, siger Jørn, der med stor tilfredshed konstaterer, at Aktive Seniorer på den første dag i 2019-2020 sæsonen rundede medlem nr. 100.

 

  Jørn Møller Sørensen er både bruger og hjælper i Aktive Seniorer i ROFI-Centret. 

 

Under titlen ”Månedens Profil” sætter vi hver måned fokus på en person, der har sin faste gang i foreningen ROFI og/eller ROFI-Centret eller i Ringkøbing Svømmehal, der drives af ROFI. Som ”Månedens Profil” i september 2019 har vi valgt Jørn Møller Sørensen, der deltager i Aktive Seniorer i ROFI-Centret, både som bruger og som hjælper.