Kim har fokus på udvikling - på landsplan og lokalt i ROFI


Portræt af ROFIs nye formand:

Læs her om Kim Grøn Hansens visioner og ambitioner for ROFI

Til daglig arbejder Kim Grøn Hansen med at udvikle dansk håndbold på landsplan. Lokalt i Ringkøbing arbejder han i sin fritid i høj grad også med fokus på udvikling, men her i regi af ROFI. Kim, der er 46 år, blev på ROFIs generalforsamling i marts i år valgt som foreningens nye formand.

Kim Grøn Hansen stammer fra Klarup ved Ålborg. Det meste af sit arbejdsliv har han tilbragt i sportens verden med jobs i først de nordjyske klubber Ålborg DH, Aab og Fortuna Hjørring. Han fortsatte ad den vej, da han i 2014 flyttede til Ringkøbing for at blive direktør i Ringkøbing Håndbold. Senere har han i en periode været tilknyttet Skjern Håndbold. I dag arbejder Kim på landsplan i Tophåndbold (det, der tidligere hed Divisionsforeningen under Dansk Håndbold Forbund) med titel af ”klubkoordinator elite”.

- Jeg er i Tophåndbold tilknyttet projekt ”Next Level”. Her arbejder vi med at sikre og udvikle elitehåndboldklubberne i Danmark, så vi stadig kan bevare og styrke den position, dansk håndbold har i verden i dag. Jeg arbejder over hele landet i tæt kontakt med alle klubber i ligaerne og 1. division på både dame- og herresiden. I ”Next Level” er det bl.a. et vigtigt formål at sikre et tættere samarbejde mellem klubberne om at udvikle dansk håndbold, fortæller Kim.

Indgangsvinklen til ROFI

Kims indgangsvinkel til ROFI var, da han i 2018 blev daglig leder af Ringkøbing Svømmehal i forbindelse med, at ROFI overtog driften af den kommunalt ejede svømmehal. Senere kom han med i ROFIs bestyrelse, hvor han altså nu har afløst den mangeårige formand, Ragna Knudsen, på den post.

- Det er meget vigtigt, at vi har foreninger og centre, hvor folk i alle aldre har muligheder for at dyrke mange aktiviteter fysisk og socialt. I den sammenhæng er foreningen ROFI og ROFI-centret et meget væsentligt omdrejningspunkt i vores lokalområde. ROFI-Centret er et stort hus, der – ud over vores egen forening ROFI - rummer mange muligheder for både store og små foreninger og plads til hele tiden at sætte nye aktiviteter i værk. ROFI er også et stort aktiv for de virksomheder i vores område, som ønsker at fremme motion blandt kolleger på arbejdspladserne, bl.a. via ROFI Zonen. Jeg håber, at jeg som formand for ROFI i et godt samarbejde med vores mange frivillige og personalet i centret kan være med til at skabe et endnu mere aktivt fritidsliv i vores område, understreger Kim.

Et særligt aktivitetsudvalg

 Det er et led i den ambition, at han og hans bestyrelse nu sætter et nyt initiativ i verden. Det er et særligt aktivitetsudvalg, der skal være med til at fremme ideer til nye aktiviteter.

- Der er mange, der går rundt med ideer til nye aktiviteter, som de synes kunne være spændende at sætte i gang, men som ikke har tid, kræfter og rammer til alene at føre dem ud i livet. Dem vil vi gerne give en hjælpende hånd. Vi har i ROFI faciliteterne til at sætte gang i en proces, så nye ideer kan komme i mål. Det nye aktivitetsudvalg skal være et ”levende” udvalg i den forstand, at folk, der måske ikke har deres gang i ROFI i det daglige, kan komme ind og arbejde med det, de brænder for, og efterfølgende træde lidt tilbage, når og hvis deres ideer til aktiviteter er bæredygtige – og måske kan føres videre under sit eget faste udvalg i ROFI-regi, siger Kim. Og han tilføjer:

- Vores nye initiativ skal også ses i lyset af, at der jo er mange, der gerne vil yde en frivillig indsats, men holder sig tilbage med at komme med deres nye ideer til aktiviteter af frygt for, at de så selv står med ”hele slæbet” bagefter. Det er jo synd og skam, hvis det er en barriere for at afprøve nye ideer. Med vores særlige aktivitetsudvalg vil vi give frivillige mulighed for at beskæftige sig helt med det, de brænder for, uden at være forpligtede til at skulle deltage i og have ansvar for alt muligt andet. At vi jo så på sigt håber, at mange ad den vej får blod på tanden til at yde en frivillig indsats i andre dele af vores forening – det er jo også vores ambition.

Den tredje formand i 56 år

Kim Grøn Hansen er kun den tredje formand i ROFIs 56-årige historie. Tage Carlsen var formand i 40 år fra foreningens start i 1967, og Ragna Knudsen fulgte efter som formand i 16 år, inden Kim nu har taget over.

- Jeg kan i dag slet ikke forholde mig til, hvor længe jeg skal være formand for ROFI. Ikke andet, end at jeg har en kæmpe respekt for Tages og Ragnas mange år på formandsposten og den store indsats, de har gjort for foreningen. Det fantastiske fundament, de har skabt for ROFI og ROFI-Centret, vil jeg gerne være med til at bygge videre på. Det betyder meget mere for mig end længden i åremål på min tid som formand for foreningen, understreger Kim.

Ud over lokalt har ROFI altid spillet en meget aktiv rolle i Dansk Firmaidræt på landsplan. Eksempelvis var Tage Carlsen i mange år formand for Dansk Firmaidræt, og Ragna Knudsen har efterfølgende været næstformand i en årrække.

- Dansk Firmaidræt betyder som ”paraplyorganisation” på mange områder rigtig meget for os lokalt i ROFI, bl.a. pondus til at kunne sætte nye initiativer i værk. På den anden side har ROFI som en af de største foreninger i Dansk Firmaidræt gennem årene været med til at give firmaidrætten på landsplan tyngde, styrke og bæredygtige ideer. Så det går begge veje. Som formand for ROFI vil jeg gerne være med til at sprede kendskabet til og grundlaget for det vestjyske engagement til firmaidrætten i hele Danmark, så vi også på den måde fastholder en høj profil. I øvrigt yder to af vores bestyrelsesmedlemmer i ROFI også i dag en meget aktiv indsats på landsplan – vores næstformand, Thomas Andersen, i Dansk Firmaidræts firmaidrætsudvalg og Jan Thorsted i disciplinen skydning i firmaidrætten, siger Kim.

Når der er brug for hjælp…

Ved siden af fuldtidsjobbet i Tophåndbold på landsplan og fritidsjobbet lokalt som formand for ROFI er han i øvrigt også deltidsbrandmand hos Falck i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Det har altid været helt naturligt for mig, at hvis nogen har brug for hjælp, så smider jeg alt andet, jeg har i hænderne. Hvis jeg kan være med til at redde blot ét liv, så er det hele indsatsen værd at stå til rådighed og hjælpe, når der er behov for det. Det er også med det udgangspunkt, at jeg er instruktør i førstehjælp og er med til at uddanne livreddere i svømmehallen, siger Kim Grøn Hansen.

Han bor på Chr. Husteds Vej i Ringkøbing sammen med hustruen Pia og deres datter Katrine, der er 12 år.

 

  Kim Grøn Hansen arbejder med udvikling – både i Tophåndbold på landsplan og lokalt i ROFI. 
– Vi har rammerne og faciliteterne til at sætte gang i processer, så nye ideer kan komme i mål, siger Kim Grøn Hansen, der her ses foran ROFI-Centret.