Guldnål til Ragna Knudsen for årelangt arbejde i firmaidrætten


Ragna Knudsen sagde farvel til næstformandsposten i Dansk Firmaidrætsforbund og fik overrakt forbundets guldnål for sit passionerede arbejde for firmaidrætten

Efter 12 år som næstformand i Dansk Firmaidrætsforbund ønskede Ragna Knudsen på repræsentantskabsmødet i Nyborg i den forløbne weekend ikke genvalg til forbundets styrelse.

Ved samme lejlighed fik Ragna, der er formand for Ringkøbing og Omegns Firmaidræt (ROF), overrakt forbundets Guldnål for sit ”særdeles aktive, årelange og passionerede arbejde for firmaidrætten, både lokalt og på forbundsplan”.

Utrættelig indsats

Det var formanden for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, Hillerød, der på repræsentantskabsmødet overrakte Guldnålen til Ragna Knudsen.

- I over 30 år har du kæmpet utrætteligt for din forening og for firmaidrætten. Du har været en eminent næstformand med fingeren på pulsen ude i foreningen. Med dig har vi haft en dygtig og vellidt næstformand og ambassadør ude i det lokale. Det har været guld værd. Du er en brændende ildsjæl, sagde Peder Bisgaard bl.a., da han overrakte guldnålen med tilhørende diplom til Ragna Knudsen.

Hun har været med i styrelsen for Dansk Firmaidrætsforbund siden 2001 - først som suppleant, fra 2003 valgt som medlem af styrelsen og siden 2007 som næstformand.

I ROFI kom Ragna Knudsen med i bestyrelsen i 1991. Fra 1994 til 2007 var hun næstformand i bestyrelsen, og siden 2007 har hun været - og er stadig - formand for ROFI.

ROFI stadig med i den
centrale ledelse

Det er nu første gang i 50 år, at ROFI ikke er repræsenteret i styrelsen af Dansk Firmaidrætsforbund. Tidligere formand for ROFI, Tage Carlsen, var landsformand for firmaidrætten fra 1979 til 2001, hvorefter Ragna Knudsen altså tog over som medlem af styrelsen.

ROFI er dog fortsat repræsenteret i den centrale ledelse af Dansk Firmaidrætsforbund. På repræsentantskabsmødet i Nyborg blev Thomas S. Andersen, der er mangeårig næstformand i ROFI, valgt til forbundets Firmaidrætsudvalg med det højeste stemmetal blandt de opstillede kandidater.

 

  Formanden for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, overrakte guldnålen til Ragna Knudsen på forbundets repræsentantskabsmøde i Nyborg. 
Næstformand i ROFI, Thomas S. Andersen, blev på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde valgt ind i forbundets Firmaidrætsudvalg. I ROFI er Thomas bl.a. tovholder på det årlige Rigtige Mænd løb.