Fire har 122 års erfaring i ROFI


Ole Sig, Inger Carlsen, Jan Thorsted og Ragna Knudsen har været med i arbejdet i ROFI i 30 år, og Per Lange Andersen har været centerleder i 10 år

Fire personer, der har været med i ledelsen af arbejdet i ROFI i 30 år i træk, fik på ROFIs generalforsamling den 17. september overrakt gaver. De fire jubilarer er:

* Ole Sig har været med i 32 år – først som kasserer i bestyrelsen og nu som medlem af centerudvalget. Ole Sig er i øvrigt også fast dirigent på ROFIs generalforsamlinger.

* Inger Carlsen har været med i 30 år - som formand for Motion og Samvær indtil 2017 og som formand for stavgang.

* Jan Thorsted har været med i 30 år – i skydeudvalget, hvor han har været formand siden 2010, og i ROFIs bestyrelse siden 2017.

* Ragna Knudsen har været med i 30 år – som formand for fitnessudvalget fra 1990 til 2002, som medlem af bestyrelsen fra 1991, hvor hun har været formand siden 2007, og i en lang årrække med i centerudvalget.

På generalforsamlingen overrakte formand Ragna Knudsen også en gave til Per Lange Andersen, der i år har 10-års jubilæum som centerleder i ROFI-Centret.

 

  I alt 122 års erfaring i ROFI samlet. Fra venstre: Ole Sig, Inger Carlsen, Jan Thorsted og Ragna Knudsen. 
Per Lange Andersen har i år haft 10-års jubilæum som centerleder i ROFI-Centret. På ROFIs generalforsamling overrakte formand Ragna Knudsen ham en jubilæumsgave for indsatsen.