2019 - et særdeles godt år i ROFI


Stor aktivitet i foreningen ROFI, ROFI-Centret, Danhostel Ringkøbing og Ringkøbing Svømmehal og et pænt overskud i driften

Formanden for ROFIs bestyrelse, Ragna Knudsen, kunne på generalforsamlingen den 17. september berette om et særdeles godt 2019 for ROFI. Generalforsamlingen skulle oprindelig være afviklet den 19. marts, men på grund af coronaen var det nødvendigt at udsætte generalforsamlingen til september.

I sin beretning på generalforsamlingen fremhævede Ragna Knudsen bl.a., at ROFI på Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde blev kåret som ”Årets Firmaidrætsforening” i Danmark.

- En titel, vi er meget beærede over at modtage, og som vi alle kan være mega stolte over at få. Det er i øvrigt anden gang i ROFIs historie, at titlen ”Årets Firmaidrætsforening” tilfalder ROFI, sagde formanden.

7.714 aktivitetsmedlemmer

Medlemsmæssigt sluttede 2019 for ROFI med et officielt indberettet medlemstal i CFR (det centrale medlemsregister) på i alt 7.714 aktivitetsmedlemmer – en stigning på 1.661 medlemmer i forhold til året før.

Til kommunen er der indberettet 3.093 medlemmer. Kommunen har indført en ny model for medlemsregistrering, hvilket bevirker, at flere idrætsgrene lægges sammen. Det kan ses på medlemstallet til kommunen, der er faldet med godt 1.300 medlemmer i forhold til året før.

- Vi kan være ganske godt tilfredse med stigningen i antallet af aktivitetsmedlemmer. Men uanset den flotte stigning arbejder vi hele tiden på at få endnu flere medlemmer og som forening være med til at aktivere endnu flere medarbejdere fra arbejdspladserne og i befolkningen i det hele taget, sagde Ragna Knudsen.

Fra fyldt til tom ordrebog

Formanden omtalte i sin beretning også den store rolle, som ROFI-Centret spiller som omdrejningspunkt for store og små arrangementer af vidt forskellig karakter.

- Hvis vi bare tænker på marts måned 2020, hvor der er tradition for de store forårsopvisninger i gymnastik, bankgeneralforsamlinger, messer, jyske mesterskaber i fodbold og meget andet – ja, så overgik denne måned alt, hvad vi tidligere har oplevet med hensyn til bookinger. Vi kom så langt, at vi måtte melde alt udsolgt og først kunne tage nye arrangementer ind i april. Midt i marts blev den fyldte ordrebog så desværre med et pennestrøg ændret til en total tom ordrebog og en usikker hverdag, understregede Ragna Knudsen.

Tilfredsstillende overskud

ROFI kom ud af 2019 med et overskud på knap 334.000 kr. mod et budgetteret underskud for året på 220.000 kr.

- Det er yderst tilfredsstillende og skyldes for en stor del et suverænt godt år for Danhostel Ringkøbing (Ringkøbing Vandrerhjem). Til gengæld er det på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at spå om, hvordan vi økonomisk kommer ud af 2020, sagde formanden.

Ragna Knudsen berettede også om et meget tilfredsstillende årsresultat for Ringkøbing Svømmehal, som ROFI overtog driften af fra starten af 2018. I 2019 viste regnskabet for svømmehallen et plus på 89.000 kr.

- Der er afviklet mange spændende og innovative arrangementer i svømmehallen, og uden overdrivelse driver vi en svømmehal med Danmarks bedste udsigt, konstaterede formanden.

I coronaens skygge

Coronaen har betydet en lang stribe af aflysninger af ”alt mellem himmel og jord” i ROFI.

- Men vi håber og tror, at medlemmerne og brugerne stille og roligt vender tilbage, så vi igen får fuld gang i alle aktiviteter, både i ROFI, i Ringkøbing Svømmehal og i Danhostel Ringkøbing (Ringkøbing Vandrerhjem), sagde Ragna Knudsen.

Hun afsluttede sin beretning med en stor tak til samarbejdspartnerne Sport 24, Ringkjøbing Landbobank, Hee Entreprise, Jens Byskov A/S, øvrige sponsorer og Ringkøbing-Skjern Kommune

Formanden takkede også de mange, der yder et stort frivilligt arbejde som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, instruktører og hjælpere i ROFI, og personalet med centerleder Per Lange Andersen i spidsen. Til personalet sagde Ragna Knudsen bl.a.:

- Jeg vil gerne fremhæve jeres store loyalitet under corona krisen. Da vi desværre måtte lukke ned, og alle blev sendt hjem til en noget usikker hverdag, var jeres ønske, at ROFI og jeres arbejdsplads forblev intakt – også efter corona.

 

  Bestyrelsen for ROFI efter generalforsamlingen. Fra venstre: Irma Andersen (sekretær), Thomas S. Andersen (næstformand), Kim Grøn Hansen (der er nyvalgt bestyrelsesmedlem og også formand for ROFIs svømmeudvalg), Ragna Knudsen (formand), Henrik Lohse (der også er formand for ROFIs Løbeklub) og Jan Thorsted (der også er formand for ROFIs skydeudvalg).