De frivillige banede vejen for ROFI Walkathon


De frivillige banede vejen
for ROFI Walkathon

De frivillige er hjørnestenene i alt foreningsarbejde. Det er dem, der spiller en helt afgørende rolle i foreningernes daglige arbejde for medlemmerne, og når store og små arrangementer skal planlægges og gennemføres.

Sådan er det også i ROFI. Det var det store frivillige arbejde, der især banede vejen for, at ROFI Walkathon lørdag den 8. oktober kunne give de mange deltagere en god oplevelse hele vejen igennem. Her er nogle få glimt fra det frivillige arbejde undervejs:

 

  Formanden for ROFIs skydeudvalg, Jan Thorsted, og sekretær i ROFIs bestyrelse, Irma Andersen, var med til at udlevere løbenumre til deltagerne lørdag morgen. 
     
Inger Lis Hansen og Jørgen Kristensen er begge født og opvokset i Ringkøbing. I mange år var Jørgen praktiserende læge i Skjern og Inger Lis sygeplejerske i praksissen. Nu er de flyttet tilbage til Ringkøbing for at nyde deres otium. Og så gav de frivillige hænder til ROFI Walkathon. De stod for udlevering af sandwichers, kaffe og vand til deltagerne i rutens hoveddepot ved Gl. Sogn Kirke.  
     
  Anita Stampe (til højre på billedet) og Louise Grønberg Bennedsgaard er med i ROFIs fitnessudvalg. Men de gav også hjælpende hænder ved ROFI Walkathon. De stod for uddeling af bl.a. frugt til deltagerne i Madpakkehuset ved Vonå Engbro.
     
Hanne Nørgaard er med i ROFIs Løbeudvalg, men hun tog også en tørn ved ROFI Walkathon. Her øser hun suppe op til en af deltagerne, Ole Bøndergaard fra Ringkøbing.  
     
  De tre på billedet havde ansvaret for det store logistiske arbejde med at udstikke og tilrettelægge ruterne i ROFI Walkathon. Det er fra venstre Ulla Birkmose, der til daglig er leder af ROFIs fitnesscenter, Carl Chr. Josephsen, der er formand for ROFIs udvalg for gangsport, og Lene Schultz, der til daglig er aktiv i ROFIs løbeklub. Kim Grøn Hansen, der er med i ROFIs bestyrelse og formand for ROFIs svømmehalsudvalg, var også med til at planlægge ruterne. Men ved fotograferingen var han optaget af arbejde i Naturkraft, hvor deltagere i ROFI Walkathon også kom omkring.