Ansigtsløftning i ROFI


Ny gavl på hal 2 og ny belysning i hal 2 er en del af et større projekt med energirenovering i ROFI-Centret

Det er 45 år siden, at den første ROFI-hal blev taget i brug. Vestgavlen til hal 2 (den gamle hal), som den nu kaldes, har været den samme lige indtil for få uger siden. Nu har gavlen i den grad fået en ansigtsløftning, så den matcher indgangspartiet til hele ROFI-Centret.

- Både synsmæssigt og energimæssigt har gavlen på hal 2 længe trængt til en udskiftning. Nu er der nye vinduer, nye døre, ny isolering og ny facadebeklædning. Takket være et tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommunes anlægspulje har det været muligt for os at gennemføre gavlprojektet nu, siger leder af ROFI-Centret, Per Lange Andersen.

- Det nye gavlparti er bl.a. et led i en større energirenovering, som vi påtænker at gå i gang med, og som bl.a. også vil omfatte et nyt ventilationsanlæg og LED belysning i hele centret. Hele projektet vil koste ca. 2,5 mio.kr. Selve energirenoveringen finansieres delvist med et lån med kommunegaranti. Det er en stor investering, men allerede fra dag 1 kan vi begynde at tjene investeringen hjem i kraft af store besparelser i centrets forbrug af energi, siger Per Lange Andersen.

Gavlarbejdet er udført af firmaerne Klittens Tømrer, Hee Entreprise og Ryevad &  Henriksen A/S, mens arbejdet med den nye belysning i hal 2 er udført af Jens Byskov A/S.

 

  Nu matcher gavlen på hal 2 indgangspartiet til hele ROFI-Centret.