60 valg til bestyrelse og udvalg i ROFI


Ca. 60 mennesker er med i bestyrelses- og udvalgsarbejdet i ROFI. På foreningens generalforsamling den 17. september ønskede langt de fleste genvalg til deres poster i bestyrelse og udvalg, men der var også en række nyvalg i stedet for medlemmer, der ønskede at takke af fra arbejdet.

Her er en oversigt over ændringer (nyvalg og folk, der ikke tog imod genvalg) i bestyrelse og udvalg:

Bestyrelsen

Til bestyrelsen nyvalgtes Kim Grøn Hansen. Han arbejder i dag som udviklingschef i Skjern Håndbold og har tidligere været direktør i Ringkøbing Håndbold og leder af Ringkøbing Svømmehal. På generalforsamlingen blev Kim Grøn Hansen også valgt som formand for ROFIs svømmeudvalg.

Skydeudvalget

Allan Vestergaard og Frederik Høivang nyvalgtes til udvalget. Irene Møller, Søren Højvang og Dorte Schmidt Mortensen ønskede ikke genvalg.

Petanqueudvalget

Hanne Toelbjerg, Flemming Jakobsen og Peder Knudsen (petanque i ROFI Syd Skjern-Tarm) nyvalgtes. Svend Neess ønskede ikke genvalg.

Løbeklubsudvalg

Henrik Lohse (som formand), Lene Schultz og Hanne Nordestgaard Nørgaard nyvalgtes. Berit Simonsen, Ryan Junkuhn, Liselotte Fuglsig og Kim Hove ønskede ikke genvalg.

Pickleball-udvalg

Pickleball er en ny aktivitet i ROFI og har fået sit eget udvalg med Thomas Schrøder Andersen (formand), Jens Jørgen Mandrup og Carsten Ernst Andersen.

Squashudvalg

Aktiviteten squash har været spillet i mange år i ROFI-Centret og har nu også fået sit eget udvalg med Lars Naur (formand) og Dan Andreasen.

Ud over de nævnte udvalg har ROFI også udvalg for badminton, fitness, stavgang, gangsport og veteraner. Til disse udvalg var alle valg på generalforsamlingen genvalg.

Gennem flere år har der ikke været aktiviteter i fodbold i ROFI. Derfor er det besluttet at nedlægge udvalget, der hidtil har haft Thomas S. Andersen og Jens Cordius som medlemmer.

 

  Kim Grøn Hansen nyvalgtes til ROFIs bestyrelse. 
Allan Strøm Vestergaard nyvalgtes til ROFIs skydeudvalg.  
  Hanne Nordestgaard Nørgaard nyvalgtes til ROFIs løbeklubsudvalg.
Svend Neess ønskede ikke genvalg til ROFIs petanqueudvalg.  
  Flemming Jakobsen og Hanne Toelbjerg nyvalgtes til ROFIs petanqueudvalg. 
Peder Knudsen nyvalgtes til petanqueudvalget i ROFI Syd (Skjern-Tarm).