Månedens Profil November: Ragna Knudsen


Ragna som ”kvinde på toppen”

Da Ragna Knudsen i 2003 blev valgt ind i styrelsen for Dansk Firmaidrætsforbund, var hun eneste kvinde i styrelsen, der har fem medlemmer. Det har ændret sig. I dag er tre af posterne i den øverste ledelse af firmaidrætten på landsplan besat af kvinder, men nu ikke længere med Ragna som en af dem. Efter 16 år i styrelsen, heraf de seneste 12 år som næstformand, takkede hun af på forbundets repræsentantskabsmøde i november.

Ragna Knudsen påstår ikke, at det er hendes fortjeneste, at der i de senere år er kommet flere kvinder med i Dansk Firmaidrætsforbund, og hun er i øvrigt heller ikke tilhænger af tvungen kønskvotering. Men en kendsgerning er det i hvert fald, at hun af sine kolleger i styrelsen for år tilbage blev valgt til at stå i spidsen for forbundets satsning på ligestilling og på at få flere kvinder med i ledelsen på alle planer inden for firmaidrætten i Danmark.

Kvinder på toppen

- ”Kvinder på toppen” og ”Kvinder i morgendagens ledelse” er to projekter, som Dansk Firmaidrætsforbund har sat i gang for at motivere flere kvinder til at søge indflydelse som ledere. Det har været fantastisk spændende at stå i spidsen for denne proces og være med til at føre gode initiativer ud i livet i foreningerne inden for firmaidrætten.

Generelt er det blevet mere ”legalt” for kvinder at søge lederposter. Jeg tror, det skyldes, dels at flere og flere kvinder tør stå ved, at de gerne vil have indflydelse som ledere, dels ændrede familiemønstre, hvor mænd og kvinder i højere grad end tidligere deles om dagligdagens gøremål og gør plads til, at begge parter har mulighed for at prioritere, hvad de gerne vil. Der er gang i en god proces på dette område - ikke mindst i firmaidrætten, siger Ragna Knudsen.

Motion på arbejdspladsen

I de 16 år, hun har været med i forbundsledelsen, er der med Ragnas egne ord ”sket en fantastisk udvikling”. Hun peger især på den markante rolle, som firmaidrætten i Danmark har spillet - og stadig spiller - i initiativerne for at styrke sundheden på arbejdspladserne.

- Vi var det første idrætsforbund i landet, der tilbød virksomheder at blive sundhedscertificeret med alt, hvad det indebærer i form af fokus på især motion og kost. Og firmaidrætten i Danmark har været absolut førende i satsningen på at styrke det, vi i dag kalder kollegamotion. Motion på arbejdspladsen har topprioritet i firmaidrætten – kombineret med yderligere fokus på værdien af at styrke det sociale sammenhold mellem kollegerne i virksomhederne. Også set i det lys synes jeg, at Dansk Firmaidrætsforbund er meget omstillingsparate i forhold til, hvad der rører sig i det øvrige samfund, siger Ragna Knudsen.

Forbundet og ROFI

I 50 år har ROFI været repræsenteret i ledelsen af Dansk Firmaidrætsforbund – først af Tage Carlsen, der var mangeårig formand for forbundet, og senest altså i 16 år af Ragna Knudsen. Hun lægger ikke skjul på, at det også har haft stor betydning for den rolle, som ROFI og ROFI-Centret spiller ”herhjemme” i dagligdagen i lokalområdet.

- De beslutninger, vi har været med til at træffe i ledelsen af firmaidrætten i Danmark, har jo på mange måder rod i, hvordan vi ser verden fra vores lokale base i ROFI, og hvordan vi gerne vil være med til at præge tingene. På den måde har vi været med til at sikre, at forbundet har fingeren på pulsen i forhold til lokalforeningerne rundt i landet. På den anden side har vi også haft mulighed for hurtigt at omsætte gode beslutninger i forbundsstyrelsen til daglig virkelighed i ROFI og gøre resultaterne synlige i lokalområdet og rundt i landet. Så fordele og gevinster går begge veje.

Vi har ikke fået særbehandling via vores engagement i forbundets styrelse. Men det er ubestrideligt, at vi gennem årene har kunnet trække mange store landsdækkende arrangementer inden for firmaidrætten til Ringkøbing, fordi vi i den øverste ledelse har kunnet gøre opmærksom på de unikke faciliteter, vi har i og omkring ROFI-Centret. Den største begivenhed i den sammenhæng var, da ROFI i 2017 var vært for Firmaidræt Open med ca. 1.000 firmaidrætsudøvere fra hele landet, siger Ragna Knudsen.

Stoppe på toppen

Når hun på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde i november ikke ønskede genvalg til styrelsen, så skyldes det langt fra, at hun er kørt træt på den front.

- Nej. For det første synes jeg, det er det rigtige tidspunkt at stoppe, mens jeg stadig føler, at det har været fantastisk spændende at være med i ledelsen af firmaidrætten i så mange år. Jeg vil selvfølgelig komme til at savne det meget. For det andet har jeg også skelet til dåbsattesten. Jeg er 67 år, og med en valgperiode på 4 år til Forbundsstyrelsen er jeg sikker på, at det nu er det rigtige tidspunkt at stoppe. Nu vil jeg så koncentrere mig om at være formand for ROFI. Det er også en særdeles spændende post, understreger Ragna Knudsen.

Til daglig arbejder hun fortsat som advokatsekretær i advokatfirmaet Uldall og Laursen i Holstebro. Ragna er gift med Benny. De bor på Bøgevej i Ringkøbing.

 

  Efter 16 år har Ragna Knudsen sagt farvel til ledelsen af Dansk Firmaidrætsforbund, hvor hun har været næstformand i 12 år. 

 

Under titlen ”Månedens Profil” sætter vi hver måned fokus på en person, der har sin faste gang i foreningen ROFI og/eller i ROFI-Centret eller i Ringkøbing Svømmehal, der drives af ROFI. Som ”Månedens Profil” i november 2019 har vi valgt Ragna Knudsen, der er formand for ROFI og i 12 år har været næstformand i Dansk Firmaidrætsforbund.