Juleaftens gudstjenester med god plads i ROFI-Centret


De traditionelle gudstjenester juleaftensdag i Rindum Kirke er flyttet til Green Sports Arena i ROFI-Centret på grund af corona retningslinjer

I 25 år har sognepræst Mogens Thams holdt juleaftens gudstjenester med Rindum Kirke som den helt naturlige og traditionelle ramme. Sådan bliver det ikke i 2020. På grund af corona retningslinjerne for antallet af deltagere i kirkelige forsamlinger har sognepræsten og Rindum Menighedsråd valgt at flytte gudstjenesterne juleaftensdag til Green Sports Arena (hal 1) i ROFI-Centret.

- Rindum Kirke er i bygningsmæssig størrelse en lille kirke. Normalt har vi juleaftensdag fire gudstjenester, hvor alle pladser er besat, og hvor midtergangen i kirken, området omkring alteret, våbenhuset og menighedshuset er propfyldt med mennesker. Det siger sig selv, at det ville være umuligt at gennemføre gudstjenesterne under den traditionelle form med de corona retningslinjer, der er i dag. Det ville blive med så få mennesker og det helt modsatte af, hvad vi alle forstår ved en rigtig og festlig optakt til julehøjtiden, siger Mogens Thams om baggrunden for at flytte gudstjenesterne til ROFI-Centret.

Tre gudstjenester

Fire juleaftens-gudstjenester i Rindum Kirke samler normalt i alt ca. 900 mennesker. Med de væsentligt større fysiske rammer i hal 1 i ROFI-Centret, hvor der skal afvikles tre gudstjenester i løbet af dagen, er der med de gældende sundhedsmæssige retningslinjer plads til op til 500 mennesker pr. gudstjeneste. Det vil sige, at i alt 1.500 mennesker har mulighed for at deltage.

Men det er nu ikke så meget på grund volumen og muligheden for at samle langt flere kirkegængere denne dag, at Mogens Thams glæder sig over aftalen med ROFI-Centret.

- Vi vil naturligvis gerne, at rigtig mange har mulighed for at være med, men det vigtigste er, at sikkerheden rent sundhedsmæssigt er i orden, og at folk føler sig trygge ved at deltage. Det er rammerne i ROFI-Centret garant for. Der er godt med plads til siderne, så retningslinjerne for afstand kan overholdes. Der er højt til loftet. Der er flere indgange til centret med store opholdsrum, så vi har mulighed for at guide folk sikkert på plads uden store kødannelser. Og der bliver gjort grundigt rent og sprittet af imellem de tre gudstjenester, understreger sognepræsten.

Og der må synges

At synge med på de kendte julesalmer er for de fleste højdepunkterne i gudstjenester juleaftensdag. Og, jo, der må også synges i år i ROFI-Centret.

-  Der er nogle ting, der hører uløseligt med i en juleaftens gudstjeneste og ikke er til diskussion. Det er at bl.a. synge med på ”Et barn er født i Betlehem” og de andre kendte salmer, som vi forbinder med jul. Med de muligheder, der er for at holde afstand i ROFI-Centret, kan vi alle synge med. For at undgå smitterisiko får alle udleveret et sanghæfte, som de kan tage med hjem, og til den efterfølgende gudstjeneste er der nye sanghæfter, siger Mogens Thams.

I sammenligning giver et intimt kirkerum i Rindum og en sportsarena i ROFI-Centret visse tekniske og teknologiske udfordringer i forhold til ”publikum” til en gudstjeneste. Men det løser sig.

- Det tekniske med lys, lyd og billeder er lidt af en udfordring, men det har vi professionelle folk til at løse. Jeg kan løfte sløret for, at der bl.a. bliver opsat to storskærme, at der blive gode lyd- og lysforhold, og at der pyntes med juletræer, så vi alt i alt alle kan få en intim oplevelse, siger sognepræsten.

Fællesskab og sammenhold

Som sognepræst ville Mogens Thams naturligvis helst have haft Rindum Kirke som ramme for gudstjenesterne juleaftensdag. Men når det ikke rigtig kan lade sig gøre i forhold til at give ”den brede befolkning” mulighed for at deltage, så ser han noget meget positivt i, at det er lykkedes med en alternativ løsning i ROFI-Centret.

- På grund af coronaen er der for øjeblikket mange restriktioner for de fællesskaber, vi normalt har med hinanden. Netop julen er dér, hvor befolkning, det kirkelige, by og land især oplever fællesskab og sammenhold. Samarbejdet mellem kirken og ROFI-Centret om julegudstjenesterne er også et signal om sammenhold og fællesskab i en svær tid, siger Mogens Thams.

Det positive i det negative

Den scene, som sognepræsten får i Green Sports Arena i ROFI-Centret juleaftensdag, er noget anderledes end den prædikestol, der er hans normale ståsted i Rindum Kirke. Sceneskiftet ændrer dog ikke på hans tilgang til juleprædiken og andre opgaver undervejs i gudstjenesterne.

- Nej, jeg får bestemt ikke svært ved at sætte mig op til opgaverne, herunder min juleprædiken, i de nye rammer. Jeg er spændt, og jeg glæder mig. Der er ofte en vis balance mellem det negative og det positive. Selv om det kan være svært, drejer det sig om at prøve at se det positive i det negative. Det positive i den nuværende corona situation kan være den udfordring, at det tvinger os til at tænke i andre baner, tænke kreativt og opsøge nye muligheder. Tro og håb på trods er i øvrigt en væsentlig del af juleevangeliet og det kristne budskab i det hele taget, understreger Mogens Thams.

Kirken ”ud af boksen”

Gudstjenesterne juleaftensdag i ROFI-Centret er langt fra første gang, at sognepræsten i Rindum træder ud af de traditionelle rammer og er drivkraft for nye former for arrangementer med kirkeligt og kulturelt tilsnit. Gennem årene har han stået bag mange nye events for børn og voksne – både i kirken og ude i lokalsamfundet.

- Jeg holder meget af at lave noget, der er anderledes end det traditionelle, fordi det ofte åbner for andre muligheder. Jeg synes, at vi som kirke har en forpligtelse til at komme ud over ”vores egen scene” og være med til at skabe energi, kreativitet og udvikling i andre sammenhænge i lokalområdet. Kirken må ikke lukke sig om sig selv og være sig selv nok. Nu flytter vi gudstjenesterne juleaftensdag til ROFI-Centret. Jeg kan da godt forestille mig, at vi på sigt og sammen kan få ideer til andre gode samarbejdsflader fremover, siger Mogens Thams.

* Fakta om julegudstjenester
i ROFI-Centret

* Den 24. december kl. 10.00: Familiegudstjeneste på børnenes præmisser ved sognepræst Mogens Thams m.fl. Et band af lokale unge vil spille til julesalmer og julesange. Man vil også kunne se dukketeater og et lille juleoptrin.

* Den 24. december kl. 13.00 og kl. 15.00: Traditionelle juleaftens-gudstjenester med juleprædiken og julesalmer ved sognepræst Mogens Thams.

* Af hensyn til corona retningslinjerne: Kom tidligst 30 minutter før en gudstjeneste. Hold afstand. Bær mundbind.

* NB: Gudstjenesterne 1. juledag og 2. juledag foregår som normalt i Rindum Kirke og Rindum Menighedshus med de gældende corona retningslinjer.

 

  Sognepræst Mogens Thams foran ROFI-Centret, der bliver ramme om tre gudstjenester juleaftensdag. 
Der er ikke gudstjenester juleaftensdag i Rindum Kirke, men det er der både 1. juledag og 2. juledag med de corona retningslinjer, der gælder for øjeblikket.