Glimt fra et usædvanligt ROFI-år


2020 blev i den grad et usædvanligt år for os alle - og naturligvis også for ROFI – på grund af COVID-19. Ifølge foreningens vedtægter skal ROFIs generalforsamling holdes inden udgangen af marts hvert år. På grund af pandemiens konsekvenser i form af nedlukninger og restriktioner kunne generalforsamlingen først holdes den 24. juni 2021.

- Vi kan i sandhed sige, at 2020 blev et specielt år, der vil stå i skarp erindring i ROFI-historien. Den 11. marts 2020 kl. 21.15 lukkede Danmark ned. Vi nåede netop lige at få afviklet et af de helt store arrangementer med Ringkjøbing Landbobanks generalforsamling med godt 2.000 deltagere. Men derefter måtte alt – alle aftaler, alle aktiviteter, alle bestille fester, konfirmationer, fødselsdage og alle former for idrætter – aflyses. Alt personale blev sendt hjem uden en dato for, hvornår det igen blev muligt at møde ind på arbejde, fortalte ROFIs formand, Ragna Knudsen, i sin beretning på generalforsamlingen.

Det var en beretning, der i høj grad naturligvis bar præg af, at 2020 på grund af COVID-19 har ramt ROFIs aktiviteter. Her er glimt fra formandens beretning og fra generalforsamlingen:

* Hårdt ramt på medlemssiden. – Det er helt umuligt på nuværende tidspunkt at sige, hvad tiden med COVID-19 kommer til at betyde for ROFI, men der er ingen tvivl om, at vi er hårdt ramt på medlemssiden. Det officielt indberettede medlemstal til CFR (det centrale medlemsregister) er 6.597 medlemmer mod 7.714 i 2019 – et fald på 1.117 medlemmer. Til kommunen er indberettet 1.899 medlemmer mod 3.093 i 2019 – et fald på 1.194 medlemmer. Nedgangen på især kollegamotion skyldes selvfølgelig, at mange arbejdspladser har været nedlukket, og at det har været svært at samles på grund af forsamlingsforbud, stramme retningslinjer og restriktioner, understregede Ragna Knudsen.

---

* Overskud trods alt. ROFI kom ud af året med et overskud på godt 94.000 kr. Resultatet afspejler, at foreningen i 2020 har modtaget kompensationer fra flere forskellige ordninger på grund af COVID-19.

---

* Testcenter og vaccinationscenter. I 2020 blev der etabler COVI-19 testcenter på ROFIs parkeringsplads, og der er indgået en lejeaftale med Region Midtjylland om udleje af hal 2 og anneks til brug for vaccinationscenter.

---

* 50 genvalg. Langt de fleste valg til bestyrelse og udvalg på ROFIs generalforsamling var genvalg. 50 blev genvalgt, men enkelte udskiftninger var der dog. Karin Heide Jensen ønskede efter 29 år i skydeudvalget (langt de fleste af årene i STØFI) og 2 år i bestyrelsen ikke genvalg. Gunnar Sandberg ønskede efter 15 år i veteranudvalget ikke genvalg. Og efter 4 år i petanqueudvalget ønskede Lis Dalby ikke genvalg. Hun blev i udvalget erstattet af Maren Nygaard.

---

* Et mærkværdigt år for personalet. 2020 blev et mærkværdigt og underligt år for personalet i ROFI-Centret - og ikke mindst for centerleder Per Lange Andersen. En stor del af hans tid i 2020 gik med at modtage og sætte sig ind i alenlange sider med restriktioner, regler, love og bekendtgørelser og meget andet omkring COVID-19. Men nu lysner det for både Per og personalet. ROFI-Centret er igen ved at være oppe i normale omdrejninger.

---

* Dirigenten. Ole Sig har gennem mange år været dirigent på ROFIs generalforsamling. Dette hverv udførte han naturligvis også med stor kyndighed og myndighed på generalforsamlingen 2021. Ole Sig er også med i ROFIs centerudvalg.

---

* Still going ROFI-strong. Inger og Tage Carlsen har været med i arbejdet i ROFI, lige siden foreningen blev stiftet for over 50 år siden - Tage som formand i over 40 år og Inger som udvalgsformand i Motion og Samvær og stavgang. Tage er stadig med i ROFIs centerudvalg, og Inger er fortsat formand for stavgang. Her ses parret ved ROFIs generalforsamling den 24. juni 2021.

---

* Formands-møde. Carl Chr. Josephsen og Finn Hansen var to af de godt 30 deltagere i ROFIs generalforsamling. Carl er formand for ROFIs udvalg for gangsport, og Finn er formand for ROFIs veteranudvalg.

---

  Lis Dalby (th) ønskede ikke genvalg til petanqueudvalget. Her erstattes hun af Maren Nygaard (tv på billedet). 
Centerleder Per Lange Andersen.  
  Dirigent Ole Sig.
Inger og Tage Carlsen er altid blandt deltagerne i ROFIs generalforsamlinger.  
  Carl Chr. Josephsen (tv) og Finn Hansen.