Fra ovenlys i ROFI-Centret til badebro ved svømmehallen


ROFI har hele tiden gang i nye projekter og nye initiativer for at skabe endnu bedre rammer for de mange brugere i foreningen, i ROFI-Centret og i Ringkøbing Svømmehal – og for at styrke og udvide samspillet med samarbejdspartnere i lokalområdet.

Det afspejlede sig markant i den formandsberetning, som Ragna Knudsen aflagde på ROFIs generalforsamling den 23. marts. Læs her i spredt orden, hvilke store og små projekter og nye aktiviteter, som ROFI har sat i værk og gennemført i 2022, og hvad der er planer om i 2023:

* Ringkøbing Padeltennis: I en forening sammen med RIF og Ringkøbing Tennisklub har ROFI etableret to baner til padeltennis i området mellem tennisklubbens baner og svømmehallen. Banerne fungerer godt, og der er rigtig mange bookinger på spilletider. Også mange turister benytter banerne. Der er planer om at overdække banerne, så man kan spille uafhængigt af vejret.

* Fitnesscentret: Fitnesscentret er opgraderet på alle tænkelige måder. Der er ny gulvbelægning overalt, og ny belysning, der er totalt energibesparende. Væggene er malet og med nye udsmykninger. Der er investeret i nye maskiner og en ny skranke til indtjekning.

* Vandrerhjemmet: I vandrerhjemmet er der investeret i nye låsekort, sengelamper og Box madrasser. Legepladsen er renoveret, og der er indkøbt nye legeredskaber.

* Nye ovenlysvinduer: Ovenlysvinduer er udskiftet i ROFI-Centret i foyeren, over gangen til fitnesscentret og i fitnesscentret. Der er planlagt udskiftning af ovenlysvinduer i hal 1 (Green Sports Arena). Det udføres i uge 17 i år.

* Badebro ved Ringkøbing Svømmehal: Kystdirektoratet og fredningsmyndighederne har nu godkendt, at der kan bygges en 45 meter lang badebro ved svømmehallen. En ny forening med navnet Ringkøbing Svømmehals Brolaug er stiftet med det formål at finde økonomi til badebroen. De første ansøgninger til fonde er sendt afsted.

* ROFI-Centrets anneks: I løbet af 2022 er ROFI-Centrets anneks færdigrenoveret udvendigt, så det fremstår flot, tidssvarende og i harmoni med det øvrige center. Annekset var i en lang periode via en lejeaftale med Region Midtjylland udlejet til vaccinationscenter for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu er lejeaftalen ophørt, da der ikke længere er behov for vaccinationer i stor skala. Herefter skal annekset renoveres indvendigt, så det også fremstår tidssvarende og indbydende til arrangementer, f.eks. private fester.

* Udenomsarealer: ROFI arbejder fortsat på løsninger for ny asfalt på parkeringspladsen ved ROFI-Centret, forskønnelse af udenomsarealerne generelt og for mere sikker trafik for især cyklister omkring ROFI-Centret.

* ROFI-Zonen: Sammen med Dansk Firmaidræt og lokale virksomheder er ROFI i gang med et formaliseret samarbejde, som kaldes ROFI-Zonen. Her indbydes virksomheder til samarbejde og etablering af et årshjul med tilbud, events og aktiviteter – både fysiske og digitale. ROFI forventer nye medlemsvirksomheder, øget aktivitetsniveau og håber på stor opbakning blandt udvalgte virksomheder.

* ROFI Walkathon: Den 8. oktober 2022 blev ROFI Walkathon afviklet for første gang. Det var en event, hvor deltagerne kunne gå en halv eller en hel maraton på flotte og naturskønne ruter i Naturens Rige i Ringkøbing-området. Det blev en stor succes med 460 deltagere. ROFI Walkathon gentages den 7. oktober 2023.

* Store ROFI-arrangementer i 2023: ROFI er i 2023 vært for bl.a. følgende store arrangementer:

- Firmaidræt Open i badminton den 3. juni.

- ROFI Walkathon den 7. oktober.

- Comedy Night med Mark le Févre, Torben Chris og Jakob Trane den 4. november.

- Andrea Lykke solo til julekoncert den 8. december.

* (Se mere om spændende arrangementer på ROFIs hjemmeside www.rofi.dk).

 

  De baner til padeltennis, som ROFI i forening med RIF og Ringkøbing Tennisklub har etableret i området mellem tennisbanerne og svømmehallen, bliver benyttet flittigt – også af turister. 
Fitnesscentret blev i 2022 opgraderet på alle måder – bl.a. i spinninglokalet, hvor der kommet farver og udsmykning på væggene.  
  Der er bl.a. lagt nyt gulv og investeret i nye træningsmaskiner i fitnesscentret.
ROFI Walkathon blev med stor succes afviklet for første gang i oktober 2022. Her er nogle af deltagerne på vej over Hee broen over Vonåen ved Madpakkehuset. ROFI Walkathon gentages i oktober i år.