EagleBurgmann i ROFI-Centret


Færre kilo, sammenhold og
værkstedshumor på tværs

- Ved en kontrolvejning fandt jeg ud af, at jeg godt kunne trænge til at tabe mig lidt. Derfor meldte jeg mig til forløbet sammen med mine arbejdskolleger. Det er en god og motiverende måde at træne og motionere på. Samtidig styrkes det sociale sammenhold med kollegerne gevaldigt, og den gode værkstedshumor får frit spil.

Siger John Lønborg Andersen, der bor i Skjern og arbejder som smed i firmaet EagleBurgmann på Odinsvej i Ringkøbing. Det er den virksomhed, der tidligere hed Bredan og producerer metalkompensatorer til ind- og udland.

12 ugers forløbet
i ROFI-Centret

Det forløb, som John og hovedparten af de i alt ca. 90 ansatte i EagleBurgmann er i gang med, strækker sig over 12 uger. Via en aftale mellem firmaets personaleforening og ROFI-Centret træner ansatte i EagleBurgmann hver mandag eftermiddag efter arbejdstid en time med spinning i fitnesscentret og tilsvarende en time hver onsdag med disciplinen crossfit i ROFI-Centrets multisal. Den ugentlige time i spinning er med leder af ROFIs fitnesscenter, Ulla Birkmose, som instruktør, mens crossfit træningen ledes af Else Lauridsen, der arbejder i kantinen i EagleBurgmann, men i sin fritid også er fitnessinstruktør i Skjern.

12-ugers forløbet startede i januar med en vejning af medarbejderne i firmaet, samtidig med at Ulla Birkmose gav god råd om kost, sundhed og motion. Næsten alle blev vejet, og knap 50 indløste efterfølgende adgangskort til frit at træne både individuelt og på hold i ROFIs fitnesscenter og i Ringkøbing Svømmehal i perioden på de 12 uger. Forløbet finansieres af EagleBurgmanns personaleforening via tilskud fra virksomheden og medlemmernes egenbetaling.

Under forløbet har ansatte i virksomheden som en ekstra motivation delt sig op i hold, hvor der konkurreres om, hvem der både som hold og individuelt har tabt sig mest, når der afsluttes i starten af april - i øvrigt med en god middag.

Fra idé til virkelighed

Det var Else Lauridsen, der fra sit daglige arbejde i kantinen i EagleBurgmann, kom med ideen til at sammensætte et 12-ugers forløb for virksomhedens ansatte sammen med ROFIs fitnesscenter.

- Sport er en stor del af mit liv. Jeg vil ad den vej gerne være med til styrke mine arbejdskollegers sundhed, så de oplever glæden ved at motionere og oplever, at det både på kort og langt sigt kan give gode resultater. Hovedparten af de ansatte i vores virksomhed er mænd, og skal man have mænd til at yde noget ekstra, skal der helst være konkurrence i det. Så derfor er det også en del af forløbet, at der konkurreres om, hvem der taber sig mest i perioden. Det er naturligvis frit for, hvor meget deltagerne i forløbet vil træne undervejs, men omkring 30 er med til spinning og crossfit på hold i ROFI-Centret, siger Else Lauridsen.

Gevinster på tværs

Fabrikschef i EeagleBurgmann, Thomas Viborg, var straks med på ideen om samarbejdet med ROFI-Centret om 12-ugers forløbet og deltager selv aktivt. Han ser mange gevinster i det, både ud fra et virksomheds synspunkt og som arbejdskollega.

- For det første er det en stor fordel for virksomheden at have medarbejdere, der er i god fysisk form og er motiverede til at gøre en indsats for egen sundhed. For det andet er 12-ugers forløbet med til at styrke sammenholdet og det sociale samvær på tværs af afdelinger, produktion og administration i virksomheden, som i det daglige har forskellige opgaver og måske derfor ikke har så meget kontakt med hinanden. Det er en stor gevinst for det psykiske arbejdsmiljø, at medarbejderne på tværs af fag danner hold og venskabeligt konkurrerer og driller hinanden med f.eks. at tilbyde slik og kager for at vinde konkurrencen om at tabe sig mest. Og for det fjerde: Mange af vores medarbejdere kommer fra udlandet. 12-ugers forløbet er et godt middel til at styrke kontakten og samarbejdet mellem dem og deres danske kolleger, understreger Thomas Viborg.

John er blevet lettere

ROFI-Nyt var i uge 8 (halvdelen af forløbet) med på sidelinjen i EagleBurgmann folkenes træning i spinning og crossfit i ROFI-Centret. Her kunne John Lønborg Andersen allerede konstatere mærkbare forandringer i både skikkelse og form i forhold til kontrolvejningen ved starten af 12-ugers forløbet.

- Jeg har allerede tabt 5-6 kg - også på grund af, at jeg har lagt kosten lidt om derhjemme. Jeg satser på at smide 5 kg mere i forløbet og så holde den gode kampvægt derfra. Det er dejligt motiverende det her, understreger John, der i øvrigt også i andre sammenhænge er fysisk aktiv med spinning og udendørs cykling.

Tilbud til andre virksomheder

Leder af fitnesscentret, Ulla Birkmose, er ROFI-Centrets tovholder i forløbet med medarbejderne fra EagleBurgmann. Hun sætter følgende ord på det:

- Det er første gang, at vi har et samarbejde og en pakkeløsning i den størrelse og form med en stor virksomhed i Ringkøbing. Det er for os både sjovt og motiverende at være en del af det hyggelige og engagerede fællesskab, som deltagerne i forløbet udstråler under træningerne i ROFI-Centret. Vi håber, at andre virksomheder kan være interesserede i lignende forløb, som kan tilpasses deres individuelle behov. Vores formål med at tilbyde forløb af den art er naturligvis også, at deltagerne måske bliver motiverede til at fortsætte med at træne i vores center, siger Ulla Birkmose.

  Der er mange gevinster ved 12-ugers forløbet, siger fabrikschef Thomas Viborg, der her er klar til spinning i ROFI-Centret.
Else Lauridsen fik ideen til 12-ugers forløbet i ROFI-Centret og er instruktør på den del af træningen, der drejer sig om disciplinen crossfit.  
  Deltagerne i crossfit træningen i ROFI-Centrets multisal onsdag den 20. februar. Instruktør på holdet, Else Lauridsen, ses yderst til venstre i forreste række.
John Lønborg Andersen til spinning i ROFI-Centret..  
  .. og til crossfit i multisalen.
Der er godt humør under EagleBurgmann medarbejdernes træning i ROFI-Centret, hvor leder af fitnesscentret, Ulla Birkmose, her fører an i spinning.