49 frivillige blev valgt


Generalforsamling i ROFI

49 frivillige blev valgt

Der er rigtig mange frivillige, der i løbet af året gør en stor indsats i ROFIs bestyrelse og udvalg. På ROFIs generalforsamling den 21. marts blev i alt 49 personer nyvalgt eller genvalgt til arbejdet for og i foreningen for det næste år.

Her en oversigt over dem, der blev nyvalgte til ROFIs mange udvalg, og dem, der takkede af fra udvalgsarbejdet:

Skydeudvalget

Jannik Johan Tøtrup, Martin Nielsson og Niels Hykkelbjerg nyvalgtes til skydeudvalget.

Badmintonudvalget

Formanden for badmintonudvalget, Irma Andersen, ønskede ikke genvalg. Irma har siden 1991 været engageret i arbejdet i ROFI på flere fronter – i badmintonudvalget, i fitnessudvalget og fra 1999-2003 og i perioden 2013-2023 som sekretær i ROFIs bestyrelse.

Petanqueudvalget

Flemming Jakobsen, John Knudsen og Harriet Knudsen (de to sidstnævnte fra ROFI Syd) ønskede ikke genvalg til petanqueudvalget. Nyvalgte til udvalget på generalforsamlingen blev Jens Laurits Højhus og Peder Ditlevsen (ROFI Syd).

Løbeklubsudvalget

Den hidtidige formand for ROFIs løbeklub, Henrik Lohse, ønskede ikke genvalg. Nyvalgt som formand blev Kristian Fredslund. Henrik Lohse var med i løbeklubsudvalget i alt 12 år (som formand først fra 2012 til 2017 og igen fra 2020). Henrik fortsætter på sin post i ROFIs bestyrelse, hvor han har været siden 2019.

På generalforsamlingen rettede formanden for ROFI, Kim Grøn Hansen, i sin beretning en stor tak til foreningens mange frivillige og til det dygtige og kompetente personale i ROFI-Centret, anført af centerleder Per Lange Andersen.

 

  På billedet er tre af de nyvalgte til udvalg i ROFI og to, der takkede af til deres udvalgsposter: Fra venstre: Kristian Fredslund, der blev nyvalgt som formand for løbeklubsudvalget, Henrik Lohse, der ikke ønskede genvalg som formand for dette udvalg, Jens Laurits Højhus, der blev nyvalgt til petanqueudvalget, Peder Ditlevsen, der blev nyvalgt til petanqueudvalget, og Irma Andersen, der ikke ønskede genvalg som formand for badmintonudvalget.