Hvad er osteopati

Udover stor faglig teoretisk viden besidder osteopater manuelle færdigheder på ekspertniveau, som gør dem i stand til på kompetent vis at behandle de spændinger og ubalancer de måtte finde undervejs i forløbet.

Osteopatisk behandling blev oprindeligt udviklet af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i 1882. Sidenhen er det blevet en særdeles anerkendt manuel behandlingsform i USA og efterhånden også i de fleste europæiske lande, hvor osteopatien er autoriseret i England, Malta, Portugal, Finland, Island, Schweiz, Frankrig og Lichtenstein. Osteopatien der fokuserer på funktionelle ubalancer i kroppen bør ses som et vigtigt supplement til traditionel lægevidenskab, som primært har sit fokus på egentlig patologi i kroppen.

Hvad kan du forvente under en osteopatisk undersøgelse og behandling?

Første gang du møder på klinikken vil du blive stillet en del relevante spørgsmål, for at vi bedst muligt kan hjælpe dig. Det vil bl.a. være spørgsmål vedrørende dit aktuelle problem, hvordan og hvornår du er begyndt at mærke til symptomerne, men også tidligere indlæggelser/operationer og andre sygdomsforløb er af vigtighed for osteopaten.

Medicinforbrug, livsstil og kostvaner er også emner der vil blive spurgt ind til. Osteopaten kan på den måde bedst muligt danne sig et fyldestgørende overblik over netop din livssituation og hvad der udfordrer netop din kropslige balance.

Efter 1. konsultation hvor selve undersøgelsen er tilendebragt, kan du forvente at få et kvalificeret bud på, hvad problemet er. Du vil oftest blive tilbudt egentlig behandling imod slutningen af 1. konsultation. Denne opstart på behandling vil oftest skulle følges op med en normalbehandling indenfor 1-2 uger.

Behandlingen kan variere meget, helt afhængig af problemets art, men typisk vil osteopaten gøre brug af ledkorrektioner på nøje udvalgte områder, samt let udspænding og ledmobilisering af rygsøjle eller over enkelte perifere led. Derudover kan du forvente at blive trykket blidt i abdomen, hvor der også kan foretages små stræk organerne imellem.

I andre situationer kan osteopaten vælge at gøre brug af blide osteopatiske kranielle teknikker, som er meget blide teknikker omkring kraniet, som bl.a. også kan udføres på spædbørn.

Et par typiske problemstillinger, som ofte ses

Der er kommet smerter i kroppen opstået efter et traume, som du tidligere har haft. Det område der kom til skade(strukturelt) har fået hjælp i form af gips, skinne eller operation) og er nu helet. Men der er sket en slags kædereaktion ud i resten af kroppen (funktionel ubalance), således at andre dele af kroppen har skullet bevæge sig mere og derved kompensere eller helt er holdt op med at bevæge sig optimalt. Dette vil ofte give smerter eller ubehag ved belastninger blot lidt udover det sædvanlige (ex. løb, hop, kast).

Netop den type af ubalancer og kædereaktioner er osteopatens speciale.

Alle andre områder end det oprindeligt skadede (struktur) bliver sjældent ofret nogen opmærksomhed på hospital/skadestue og derfor kan den funktionelle ubalance nå at blive ret kraftig inden der søges behandling. Den bevægemæssige ubalance vil efterhånden lede til uhensigtsmæssige belastninger under gang og løb, som vil kunne udvikle flere overbelastningssmerter andre steder i kroppen.

Det kan også være at du har oplevet smerter lokalt i et knæ eller en lyskeregion, som er kommet efter at det er blevet overbelastet fra en ny sport eller aktivitet. Men hvor undersøgelsen kan vise at grunden til at netop knæet eller lysken har haft tendens til at blive overbelastet, skyldes bindevævsspændinger mellem bækken organer/nedre del af tyktarmen og dine bækkenknogler. Det kan måske lyde mærkeligt, men når det bliver forklaret og mærket under den indledende undersøgelse er det ofte ret indlysende for den enkelte.

Der kan være stor forskel på hvor mange behandlinger der kræves, men efter 3-5 behandlinger bør der være sket en forskel i bevægelighed og/eller smertereduktion. I modsat fald vil osteopaten revurdere hele behandlingsstrategien og evt. sørge for at henvise dig til egen læge eller anden specialist med henblik på billedoptagelse i form af røntgen, ultralyds- eller MR skanning, samt relevante urin- og blodprøver m.v.

Osteopaten behandler ubalancer i hele kroppen, men ikke egentlige sygdomme i rygsøjlen, kroppens perifere led eller i og omkring de indre organer. Derudover er osteopaten uddannet til at kunne identificere kliniske tegn på sygdom i alle regioner af din krop.

Osteopaten skelner derfor i hvert eneste tilfælde meget tydeligt mellem om der er nogen tegn på ubehandlet sygdom, hvor han altid henviser til egen læge eller om der er tegn på ubalancer eller nedsat eller dårlig funktion i kroppen, som han netop er specialist i at behandle.

På den måde kan du altid føle dig helt tryg ved at lade dig undersøge og behandle ved en osteopat.