Flere medlemmer i ROFI


Trods udfordringer, bl.a. på grund af COVID-19, fik ROFI flere medlemmer i løbet af 2022, men økonomien endte i et minus

 

- Vi havde håbet, at, at 2022 skulle blive et normalt år for ROFI. Men vi må erkende, at COVID-19 især i starten af året kom til at spille en rolle, vi gerne havde været foruden. Trods udfordringer har 2022 dog medlemsmæssigt været et rigtigt godt år. Vi har registreret 7.575 kollegamotions medlemmer og 2.413 aktivitetsmedlemmer. En flot fremgang på begge medlems kategorier.

Det oplyste ROFIs formand, Ragna Knudsen, i sin beretning på foreningens generalforsamling den 23. marts. Økonomisk kom ROFI ud af året med et underskud på 361.000 kr. mod budgetteret 0 kroner.

- Det er ikke tilfredsstillende, men desværre ikke et helt uventet resultat i betragtning af de tårnhøje energipriser, vi er blevet præsenteret for i 2022, og den manglende aktivitet først på året. De helt store arrangementer, bl.a. Ringkjøbing Landbobanks generalforsamling med normalt ca. 2.000 deltagere og flere andre større arrangementer, blev aflyst i første kvartal 2022, hvilket selvsagt også kan aflæses på bundlinjen.

Medlemmerne vendt tilbage

Det positive er, at vi hen over året har kunnet mærke et tiltagende aktivitetsniveau, og at medlemmerne er vendt tilbage til deres respektive aktiviteter. Ja, faktisk melder Fitness om, at de aldrig tidligere har haft så mange indtjekninger, som tilfældet var sidst på året.

Energiprisernes himmelflugt ser jo desværre ud til at fortsætte i 2023. Tallene ser unægteligt lidt dystre ud, men vi kan garantere for, at der over hele linjen arbejdes på at optimere alt, hvad der kan optimeres. Og samtidig søges enhver form for besparelse, der er forsvarlig i forhold til, at vi også skal sikre en god og sund drift i ROFI-Centret, i ROFI, i Danhostel (vandrerhjemmet) og Ringkøbing Svømmehal, understregede Ragna Knudsen i sin formandsberetning.

48 frivillige valgt

I beretningen gav Ragna Knudsen også en fyldig omtale af aktiviteterne i ROFIs mange udvalg i det forløbne år.

Der var ca. 50 deltagere i generalforsamlingen, der som sædvanlig havde Ole Sig under kyndig ledelse som dirigent. Efter valg til de forskellige udvalg konstaterede dirigenten, at der i disse år ofte tales om mangel på frivillige i foreningslivet. – Men i aften har vi faktisk valgt 48 frivillige til ROFIs bestyrelse og udvalg!!, understregede Ole Sig.

Hæderstegn og fortjensttegn

I forbindelse med generalforsamlingen uddelte Ragna Knudsen hæderstegn og fortjensttegn til tre udvalgsmedlemmer:

* Anita Stampe og Louise Grønberg, der begge har været med i ROFIs fitnessudvalg i 10 år, fik Dansk Firmaidræts hæderstegn. Det gives for ”et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten i mindst 10 år”.

* Harriet Knudsen, ROFI Syd (det tidligere STØFI – Skjern-Tarm-Ølgod Firmaidræt) fik Dansk Firmaidræts fortjensttegn, der gives for ”et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten i mindst 25 år”. Harriet Knudsen har bl.a. været med i udvalgene for badminton og petanque i ROFI Syd.