Formandsskifte i ROFI


Kim Grøn Hansen afløser Ragna Knudsen som formand. Også skifte på posten som sekretær i bestyrelsen

ROFI fik nye formand på foreningens generalforsamling den 23. marts. Efter 16 år som formand ønskede Ragna Knudsen ikke genvalg på posten. Som nye formand valgtes Kim Grøn Hansen.

Ragna Knudsen har været medlem af ROFIs bestyrelse i 31 år, heraf altså 16 som formand. Selv om hun har sagt farvel til den post, mister hun ikke tilknytningen til ROFI. På generalforsamlingen blev hun valgt om menigt medlem af foreningens centerudvalg.

Den nye formand, Kim Grøn Hansen, har været med i ROFIs bestyrelse i de seneste to år og er også formand for foreningens svømmehalsudvalg. Kim arbejder til daglig som klubkoordinator i Divisionsforeningen i håndbold, hvor han bl.a. har ansvaret for udviklingsprojektet ”Next Level”.

Også ny sekretær

På generalforsamlingen blev der også valgt ny sekretær i bestyrelsen. Efter i alt 14 år på posten (først fra 1999 til 2003 og senest fra 2013 til 2023) ønskede Irma Andersen ikke genvalg til posten. Hun blev erstattet af Rita Christiansen, der til daglig arbejder i Gældsstyrelsen under Skat i Ringkøbing.

Irma Andersen fortsætter dog også sin tilknytning til ROFI, idet hun blev genvalgt som formand for foreningens badmintonudvalg.

Herefter består ROFIs bestyrelse af følgende: Kim Grøn Hansen (formand), Thomas S. Andersen (næstformand), Rita Christiansen (sekretær), Jan Thorsted, der også er formand for foreningens skydeudvalg, og Henrik Lohse, der også er formand for foreningens løbeklub. Sidstnævnte var på generalforsamlingen på valg til bestyrelsen, men blev altså genvalgt.

Ragna blev æresmedlem

Ved afslutningen på generalforsamlingen blev Ragna Knudsen udnævnt til æresmedlem af ROFI. Hun er det blot tredje æresmedlem i foreningens 55-årige historie. De to andre er Tage Carlsen, der var formand i 40 år fra foreningens start i 1967 til 2007, og ROFIs første og mangeårige halinspektør, Svend Bach.

I løbet af aftenen blev Ragna Knudsen kraftigt hyldet med ord og med gaver – og med stående applaus fra de ca. 50 deltagere i generalforsamlingen, efter at hun havde aflagt sin sidste formandsberetning:

* Næstformand Thomas S. Andersen takkede på bestyrelsens vegne Ragna Knudsen for en fantastisk indsats for ROFI gennem de mange år i bestyrelsen og som formand.

* Formanden for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, Hillerød, var også mødt op til ROFIs generalforsamling for at takke Ragna for indsatsen i ROFI og også for hendes arbejde for firmaidrætten på landsplan. Ragna var medlem af styrelsen i Dansk Firmaidræt fra 2003 til 2019, heraf 12 år som næstformand.

- ROFI er en mønsterforening i Dansk Firmaidræts historie, understregede Peder Bisgaard bl.a. i sin tale.

 

  Ragna Knudsen, efter at hun havde fået beviset som æresmedlem, sammen med den nye formand, Kim Grøn Hansen (th), og næstformand Thomas S. Andersen. 
Ragna Knudsen fik flotte ord og gaver fra formanden for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, Hillerød.  
  Den afgående sekretær i ROFIs bestyrelse, Irma Andersen (tv) og den nye sekretær, Rita Christiansen.
Ragna Knudsen blev det tredje æresmedlem i ROFIs 55-årige historie. De to øvrige er Svend Bach (tv) og Tage Carlsen.  
  Tre formænd på rad – den nye formand, Kim Grøn Hansen, den afgående formand, Ragna Knudsen, og ROFIs første formand, Tage Carlsen. Kim er altså blot ROFIs tredje formand i 55 år.