Løbeklub og gangsport i ROFI er i gang igen


Efter at have været lukket i par måneder på grund af faren for spredning af smitte med corona virus er to af ROFIs udendørs aktiviteter i gang igen. Medlemmerne af ROFIs Løbeklub og ROFI Gangsport har genoptaget deres ugentlige træninger, men følger naturligvis myndighedernes retningslinjer om bl.a. afstand og krav om, at man ikke må forsamles i grupper på flere end 10 personer.

ROFIs Løbeklub

- Vi har for øjeblikket ca. 30 medlemmer. Alt efter antallet af deltagere i de enkelte træninger løber vi i to eller tre hold for at overholde kravet om, at vi ikke må være flere end 10 personer sammen, siger Henrik Lohse fra ROFIs Løbeklub.

Mange af medlemmerne har selvtrænet i den periode, hvor aktiviteterne i løbeklubben har været lukket, så de fleste er i en rimelig god form.

- Men vi har jo en klub, fordi vi gerne vil opleve det gode fællesskab og samværet omkring vores sport. Vi er rigtig glade for at være i gang igen, så vi også kan nyde den del af formålet med vores klub, siger Henrik Lohse.

ROFIs Løbeklub har tre ugentlige træningstider. Tirsdage kl. 17.15 startes i Hundeskoven ved Ringkøbing. Torsdage kl. 17.15 startes ved ROFI-Centret og lørdage kl. 9.00 ved Ringkøbing Svømmehal.

ROFI Gangsport

I ROFI Gangsport, hvor medlemmerne mødes hver onsdag aften til en frisk gåtur på forskellige ruter, har der været ca. 10 deltagere hver gang siden genåbningen.

- Vores medlemmer har glædet sig meget til at komme i gang igen. Nogle enkelte har givet udtryk for, at de gerne vil vente lidt, og det er også helt i orden. På vores ture går vi i små grupper for at være på den sikre side med hensyn til retningslinjerne om højst 10 personer sammen, og vi går med god afstand, så vi også overholder kravet om tidligere 2 meter og nu 1 meter mellem hver deltager, siger formanden for ROFI Gangsport, Carl Chr. Josephsen.

ROFI Gangsports gåture starter hver onsdag kl. 18.30 – i ulige uger fra ROFI-Centret og i lige uger fra Ringkøbing Svømmehal. Det foregår på forskellige ruter i Ringkøbing og omegn.