Hog og rul kommer til ROFI-Centret i uge 7


Hop og rul kommer til Ringkøbing i uge 7

Torsdag, fredag og lørdag i skolernes vinterferie.

Alle dage fra kl. 10-15

Entre kr. 60,00 pr. person.

Læs mere på www.hopogrul.dk